Norske obligasjonslån

3,25% NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024
Utestående beløp MNOK 300 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 25.09.2024

ISIN NO 0010720683 - Børsticker NORG92

Låneavtale
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2017/2023
Utestående beløp MNOK 300 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 10.02.2023
ISIN NO 0010787823 - Børsticker NORG111
Låneavtale
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg

FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2016/2022
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 15.03.2022

ISIN NO 0010758477 -  Børsticker NORG110

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021
Utestående beløp MNOK 700 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 10.05.2021

ISIN NO 0010709512 - Børsticker NORG84

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Låneavtale med tillegg for 3. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Tillegg til registreringsdokument
Verdipapirdokument med vedlegg


3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020
Utestående beløp MNOK 640 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 25.11.2020

ISIN NO 0010695109 - Børsticker NORG79

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg


4,43% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2012/2019
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 05.12.2019

ISIN NO 0010663651 - Børsticker NORG65

Låneavtale
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018
Utestående beløp MNOK 800 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 15.06.2018

ISIN NO 0010683634 - Børsticker NORG73

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Låneavtale med tillegg for 3. emisjon 
Låneavtale med tillegg for 4. emisjon
Låneavtale med tillegg for 5. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg


 


 

Ved å klikke på linkene i listen kan du her laste ned låneavtaler, registreringsdokument/prospekt og verdipapirdokument/lånebeskrivelse i pdf.