Vinner nye kunder i sterk markedskonkurranse - NorgesGruppen

Vinner nye kunder i sterk markedskonkurranse

Når vi oppsummerer 2017, kan vi si at flere kunder velger våre butikker, og at handlekurven er litt større og litt sunnere. Det er en stor tillitserklæring til våre 40 000 medarbeidere og kjøpmenn som står på hver eneste dag for å tilby de beste butikkene.

Våre kjeder lykkes med å møte kundenes krav om å spare tid og penger, inspirere til gode matopplevelser og legge til rette for at det er enkelt å ta sunne og grønne valg. NorgesGruppens kjeder økte inntektene i 2017, og vokser tre ganger mer enn markedet. Kundetilstrømningen til våre butikker øker med 12 000 kunder per dag, til tross for høy etableringstakt hos konkurrentene. Den økte topplinjen gir oss større konkurransekraft. Det betyr at vi kan drive mer effektivt, holde matvareprisene nede og tilby det mest attraktive vareutvalget i markedet. Våre ambisjoner er at vi skal være kundens førstevalg, ha konkurransekraft i hele verdikjeden og jobbe for en bærekraftig og klimanøytral virksomhet. Medarbeiderne våre er nøkkelen til gode handleopplevelser, lønnsomhet og bærekraft.

Bedre kundeopplevelser
Matmarkedet totalt sett er på 280 mrd. kroner (Andhøy og Virke), mens dagligvarebutikker står for cirka 170 mrd. kroner. Butikkene våre opplever også sterk konkurranse fra faghandel, mat i farta, spise ute, grensehandel og netthandel. Sterke kjedekonsepter gjør at NorgesGruppen vokser mer enn markedet i 2017.

Priskonkurransen mellom lavpriskjedene har blitt tøffere de siste årene. KIWI er i førersetet på pris, og har vunnet de fleste prisundersøkelsene i 2017. KIWI-konseptet er etterspurt i mange deler av landet vårt, og i 2017 åpnet 13 nye butikker, hvorav to nye miljøbutikker. KIWI opplever høy kundevekst, og hver kunde kjøper enda flere varer enn året før. Omdømmeundersøkelser fra 2017 viser at KIWI har de mest fornøyde og lojale lavpriskundene.

I nærbutikksegmentet fortsetter Joker å vinne kunder i sterk konkurranse. Flere Joker-kjøpmenn i NorgesGruppen investerte i butikkoppgraderinger i 2017 og videreutviklet butikken sin som den lokale møteplassen.

SPAR er det lokale supermarkedet med gode tilbud og ferskvaredisk. De har hatt et meget godt 2017 med høy kundevekst og enda flere solgte varer per kunde etter vellykkede kampanjer. Gjennom fjoråret har SPAR investert i oppgraderinger av butikkonseptet.

MENY er supermarkedkjeden med et attraktivt og bredt vareutvalg og tilgang på 30 000 varer. MENY fikk fire færre butikker i 2017, men utviklingen på de sammenlignbare butikkene viser flere kunder per dag. MENY opprettholder posisjonen som dagligvarekjeden i Norge med de mest tilfredse kundene (Norsk Kundebarometer 2017).

Trumf-medlemmene sparte 1 mrd. kroner i bonus i 2017, en dobling på bare to år. Antall Trumf-medlemmer nærmer seg nå 2,5 millioner. Den sterke økningen de siste årene skyldes blant annet at kjedene våre har videreutviklet egne Trumf-fordeler til kundene sine, og digitaliseringstrenden gir oss mulighet til kundedialog.

Netthandelsløsningen til MENY, SPAR og Joker er med på å gi kundene en bedre hverdag med forenkling og inspirasjon. I 2017 investerte vi nærmere tre milliarder kroner i flere og bedre butikker, økt kompetanse, utvikling av netthandel og klimanøytral drift. En større omlegging av varestrømmer på ferskvare og implementering av et nytt transportstyringssystem, er noen eksempler. Vi investerte i nye miljøvennlige butikker og videreutviklet mat i farta-tilbudet i vår servicehandelsvirksomhet. Deli de Luca, MIX og Jafs har hatt en meget god utvikling i 2017.

Bærekraft er også god butikk
NorgesGruppen vil drive lønnsom butikk på en bærekraftig måte. I 2017 har vi blant annet investert i helseforskning og utviklet nye energiløsninger. Vi har satt oss ambisiøse og konkrete mål, og rapporterer årlig om hvor langt vi har kommet for å nå dem. I denne rapporten kan du lese mer om våre fem innsatsområder.

Års- og bærekraftsrapport 2017

Års- og bærekraftsrapport 2017

Vårt mål er å ha både lønnsom og bærekraftig vekst.