Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Årsregnskap Konsern

Resultatregnskap
80 162 440
Sum driftsinntekter 2016 (i 1000 kroner)


Totalresultatoppstilling
2 481 805
Totalresultat for perioden (i 1000 kroner)


Balanse
36 382 352
Totalbalanse pr. 31.12.2016 (i 1000 kroner)


Oppstilling over endring i egenkapital
16 728 487
Sum egenkapital pr. 31.12.2016 (i 1000 kroner)


Kontantstrømoppstilling
4 600 192
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2016 (i 1000 kroner)


Noter til årsregnskapet
Note 1-25
NorgesGruppen