Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Årsregnskap Konsern

Resultatregnskap        
76 223 692                                            
Sum driftsinntekter 2015 (i 1000 kroner)


Totalresultatoppstilling
2 352 042
Totalresultat for perioden (i 1000 kroner)Balanse
35 104 000

Totalbalanse pr. 31.12.2015 (i 1000 kroner)


14 819 771
Sum egenkapital pr. 31.12.2015 (i 1000 kroner)


Kontantstrømoppstilling          
3 664 665
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2015 (i 1000 kroner)


Noter til årsregnskapet
Note 1-25
NorgesGruppen