Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

(Alle beløp er i 1000 kroner) Innskutt egenkapital     Opptjent egenkapital          
  Note Aksjekapital Overkurs Egne aksjer   Annen egenkapital

Valutaomregnings-

differanser

Verdijusteringer og sikring   Sum Minoritetsinteresser Total egenkapital
Egenkapital 31.12.13   424 000 1 434 239 -35 722   9 449 604 16 899 -68 412   11 220 608 234 510 11 455 119
                         
Årets resultat   - - -   1 906 741 - -   1 906 741 23 565 1 930 306
Årets utvidede resultat 24 - - -   -49 497 57 608 -89 144   -81 034 2 166 -78 868
Årets totalresultat   - - -   1 857 244 57 608 -89 144   1 825 707 25 731 1 851 438
                         
Endring i egne aksjer 18 - - -865   -47 161 - -   -48 026 - -48 026
Kapitalendringer   -24 000 - 24 000   - - -   - - -
Utbetalt utbytte 18 - - 4 329   -239 338 - -   -235 009 -16 195 -251 204
Transaksjoner med  aksjonærene -24 000 - 27 464   -286 499 - -   -283 035 -16 195 -299 230
Egenkapital 31.12.14   400 000 1 434 239 -8 258   11 020 349 74 507 -157 556   12 763 280 244 046 13 007 327
                         
Årets resultat   - - -   2 333 295 - -   2 333 295 27 565 2 360 860
Årets utvidede resultat 24 - - -   -7 657 35 107 -24 725   2 725 -11 543 -8 818
Årets totalresultat   - - -   2 325 638 35 107 -24 725   2 336 020 16 022 2 352 042
                         
Endring i egne aksjer 18 - - -275   -15 575 - -   -15 850 - -15 850
Utbetalt utbytte 18 - - -   -509 161 - -   -509 161 -14 587 -523 748
Transaksjoner med  aksjonærene - - -275   -524 736 - -   -525 011 -14 587 -539 598
Egenkapital 31.12.15   400 000 1 434 239 -8 533   12 821 251 109 614 -182 281   14 574 290 245 480 14 819 771
                         
Årets resultat   - - -   2 439 568 - -   2 439 568 25 319 2 464 887
Årets utvidede resultat 24 - - -   -31 003 -36 913 90 413   22 498 -5 580 16 918
Årets totalresultat   - - -   2 408 565 -36 913 90 413   2 462 066 19 739 2 481 805
                         
Endring i egne aksjer 18 - - 395   26 854 - -   27 249 - 27 249
Transaksjoner med minoriteter - - -   - - -   - 4 200 4 200
Utbetalt utbytte 18 - - -   -587 200 - -   -587 200 -17 337 -604 537
Transaksjoner med  aksjonærene - - 395   -560 346 - -   -559 950 -13 137 -573 087
Egenkapital 31.12.16   400 000 1 434 239 -8 138   14 669 471 72 701 -91 868   16 476 405 252 082 16 728 487
                         
NorgesGruppen