Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Finansielle nøkkeltall

Resultat   2015 2014 2013 2012 2011 2010
Sum driftsinntekter  NOK mill. 76 224 71 391 67 396 62 083 58 641 55 675
EBITDA1) NOK mill. 4 729 4 357 3 899 3 896 3 750 3 161
Driftsresultat (EBIT)  NOK mill. 3 170 2 945 2 636 2 572 2 459 2 105
Ordinært resultat før skatt  NOK mill. 3 001 2 616 2 405 2 268 2 155 1 866
Årsresultat  NOK mill. 2 361 1 930 1 793 1 654 1 556 1 411
               
Aksjer              
Fortjeneste pr aksje2) NOK 59,58 48,89 45,46 40,87 37,02 33,19
Totalt antall aksjer pr. 31.12.  1000 aksjer 40 000 40 000 42 400 42 400 42 400 42 400
Utbytte pr. aksje NOK 15,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,50
               
Kapital              
Totalkapital NOK mill. 35 104 33 515 30 914 28 105 26 355 25 063
Egenkapital NOK mill. 14 820 13 007 11 455 10 220 9 505 9 162
Egenkapital andel % 42,2 38,8 37,1 36,4 36,1 36,6
Netto rentebærende gjeld NOK mill. 7 100 7 309 7 188 6 914 6 406 6 411
               
Lønnsomhet              
Driftsmargin EBITDA3) % 6,2 6,1 5,8 6,3 6,4 5,7
Driftsmargin4) % 4,2 4,1 3,9 4,1 4,2 3,8
Resultatgrad5) % 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 3,8
Avkastning på anvendt kapital 6) % 14,6 14,6 14,5 15,2 15,3 14,2

 
1) Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper
2) Årsresultat til majoritets interesser / gjennomsnitlig antall utestående aksjer
3) EBITDA / Driftsinntekter
4) Driftsresultat / Driftsinntekter
5) Resultat før skatt + rentekostnader / Driftsinntekter
6) Resultat før finanskostnader / gjennomsnittlig egenkapital + rentebærende gjeld

Kommentarer til nøkkeltallene finner du under Rapportering/Resultater 2015

NorgesGruppen