Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Finansielle nøkkeltall

Resultat   2016 2015 2014
Sum driftsinntekter  NOK mill. 80 162 76 224 71 391
Forenklet kontantstrøm (EBITDA)1) NOK mill. 4 846 4 729 4 357
Driftsresultat (EBIT)  NOK mill. 3 266 3 170 2 945
Ordinært resultat før skatt  NOK mill. 3 164 3 001 2 616
Årsresultat  NOK mill. 2 465 2 361 1 930
         
Aksjer        
Fortjeneste pr aksje2) NOK 62,29 59,58 48,89
Totalt antall aksjer pr. 31.12.  1000 aksjer 40 000 40 000 40 000
Utbytte pr. aksje NOK 16,00 15,00 13,00
         
Kapital        
Totalkapital NOK mill. 36 382 35 104 33 515
Egenkapital NOK mill. 16 728 14 820 13 007
Egenkapital andel % 46,0 42,2 38,8
Netto rentebærende gjeld NOK mill. 5 578 7 100 7 309
         
Lønnsomhet        
Driftsmargin EBITDA3) % 6,0 6,2 6,1
Driftsmargin4) % 4,1 4,2 4,1
Resultatgrad 5) % 4,2 4,2 4,1
Avkastning på anvendt kapital 6) % 14,5 14,6 14,6
         


1) Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper
2) Årsresultat til majoritets interesser / gjennomsnitlig antall utestående aksjer
3) EBITDA / Driftsinntekter
4) Driftsresultat / Driftsinntekter
5) Resultat før skatt + rentekostnader / Driftsinntekter
6) Resultat før finanskostnader /gjennomsnittlig egenkapital + rentebærende gjeld

NorgesGruppen