Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bærekraft

Som Norges sjette største selskap har vi mulighet til å være en vesentlig bidragsyter for å løse noen av de virkelig store samfunnsutfordringene.

«Vi gir deg en bedre hverdag» er NorgesGruppens visjon. Vi ønsker at våre kunder har denne opplevelsen i møte med oss, og vi jobber for at visjonen oppleves på samme måte av alle våre medarbeidere – hver dag.

Menneskene som jobber hos oss er selskapets viktigste drivkrefter; kjøpmennene som bidrar til levende lokalsamfunn, sjåførene som binder landet sammen gjennom sine leveranser, bakerne som er oppe tidlig for å lage brød, og alle de andre som
går på jobb for å betjene kundene.

I NorgesGruppen har vi over 40 000 medarbeidere, fra små steder og store byer og av 43 ulike nasjonaliteter. Dette er med på å gjøre oss sterke, samtidig som det krever at NorgesGruppen utøver mangfoldsledelse hvor vi ser hver enkelt medarbeider og makter å bygge fellesskap.

Også innenfor våre andre ambisjoner for vår samfunnsrolle handler det om mennesker. Vi skal blant annet minimere risikoen for uverdige arbeidsforhold hos leverandører i andre land, og vi skal jobbe for å bli klimanøytrale og på den måten bidra til gode levevilkår for fremtidige generasjoner. Vi skal gjennomføre tiltak som skal bidra til bedre helse og færre livsstilssykdommer, og vi skal fortsette å satse på distrikter og lokalmat.

Fakta om NorgesGruppens virksomhet og det norske dagligvaremarkedet

NorgesGruppen