Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bærekraft

Arbeidet med bærekraft er en del av forretningen vår og ikke noe som kommer i tillegg. Å bidra til en bærekraftig utvikling handler i all enkelhet om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

I 2016 definerte vi fire innsatsområder som vil utgjøre fyrtårnene i vårt bærekraftarbeid frem mot 2020. De beskriver områder der vår innsats kan gi stor effekt for samfunnet og samtidig by på forretningsmuligheter og forsterket lønnsomhet for konsernet. Fyrtårnene har imidlertid liten verdi uten et sterkt fundament. Derfor jobber vi metodisk for å sikre en ansvarlig verdikjede som tar vare på mennesker, miljø, ressurser og dyr, og for at nulltoleransen for korrupsjon etterleves i alle deler av virksomheten.

Vår posisjon gir oss en mulighet til å brøyte vei og utgjøre en forskjell. Den muligheten skal vi bruke til å bidra positivt. 

NorgesGruppen definerer bærekraft på følgende måte: Bærekraft innebærer at vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn og at vi har lønnsomhet. Vi jobber systematisk med tiltak innen blant annet miljø og folkehelse i alle forretningsområdene. Vår ambisjon er at vi skal være en bærekraftig og klimanøytral virksomhet. Vi vil blant annet hjelpe kundene til et balansert kosthold, med mer av det sunne og mindre av det usunne.Vi utvikler mer miljøvennlige produkter, kutter klimagassutslipp, utforsker ny miljøteknologi i butikker og i distribusjonsleddet, og investerer i fornybar energi. I 2016 forsterket vi også arbeidet med å redusere matsvinnet med tiltak både i bransjen og hjemme på folks kjøkken. 

NorgesGruppen driver i en bransje med en lang og sammensatt verdikjede. Vi har rundt 40 000 medarbeidere tilknyttet våre virksomheter, og påvirker livsgrunnlaget til langt flere gjennom varene vi kjøper inn, enten det er fra et gårdsbruk i Norge eller en leverandør i Asia. Hvert ledd i verdikjeden påvirker miljøet og klimaet, og lite er viktigere for helse og velvære enn maten vi spiser.

Hver dag er én million kunder innom våre butikker. Kundene våre ønsker de beste prisene, det beste utvalget og den beste servicen, men de har også forventninger til hvordan vi bidrar til en bærekraftig utvikling. Det er medarbeiderne som er nøkkelen til god lønnsomhet og resultater innen bærekraft. Hver dag bruker våre ansatte krefter på at vi skal være kundenes førstevalg. Vi er en mangfoldig organisasjon, og skal være en god arbeidsgiver for alle – over hele landet. I 2016 satte vi også klare mål for å øke antall lærlinger og arbeidspraksisplasser i alle deler av konsernet de neste tre årene. 

I NorgesGruppens bærekraftsrapport kan du lese om våre konkrete mål og tiltak. Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling – det er også god butikk.


Fire innsatsområder

NorgesGruppen