Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fremtidsutsikter

Investeringsnivåene i markedene er høye, både gjennom nye butikketableringer, oppgraderinger av eksisterende butikker, distribusjonsanlegg og mer miljøvennlig distribusjon, samt utvikling av nye produkter.

Sterk vilje og evne til å investere er en nøkkelfaktor for vekst i dagligvaremarkedet.

NorgesGruppen forventer økte inntekter for engros fremover, som følge av blant annet samtransport, returlogistikk og økte volumer. Økte leveringsandeler til dagligvarebutikkene og nye leverandører, bidrar til effektiviseringsgevinster på kort og lang sikt.

Norges Bank uttaler om makroforhold at detaljhandelen i Norge har utviklet seg svakere enn forventet. Den største risikofaktoren for norsk økonomi er svikt i privatkonsumet.

Flere støtdempere har bidratt til at oljebremsen så langt ikke har spredt seg nevneverdig til resten av norsk økonomi. Svekkelse av kronen, økningen i norsk eksport og lave renter har gjort at Norge har klart seg forholdsvis bra gjennom et kraftig fall i oljeprisen. Folk føler seg rikere og forbruker mer når boligprisveksten holder seg oppe i store deler av landet. Hvis situasjonen i norsk økonomi skulle forverre seg fra dagens nivåer tror Nordea allikevel at mat og drikke vil stå sterkt. Historien viser at folk flest ikke handler vesentlig mindre dagligvarer selv om økonomien generelt sett svekkes.

Vurderinger knyttet til organisk utvikling, planlagte nyetableringer og markedssituasjon i lokale markeder, tilsier relativt lav vekst i dagligvaremarkedet de neste årene. Tilpasningsdyktige butikkonsepter skal gjøre NorgesGruppen i stand til å møte markedsutvikling og forbrukertrendene. NorgesGruppen skal også styrke sin posisjon gjennom samarbeid med merkevareleverandører for å skape ytterligere innovasjon og kategoriutvikling samt verdikjedeeffektivisering. 

 

Sterkt prispress i markedet

NorgesGruppen