Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Markedsutvikling

NorgesGruppen tilbyr et bredt spekter av ulike butikker i det norske markedet, med lavprisbutikker, supermarkeder og distriktsbutikker. Tall fra analysebyrået Nielsen viser at alle våre kjeder, KIWI, MENY, SPAR og Joker, økte sine markedsandeler i 2016.

Dagligvaremarkedet vokste 3,1 prosent i 2016, viser tall fra Nielsen. NorgesGruppen, inkludert kjøpmannseide butikker, økte med 5,7 prosent i samme periode. Veksten skyldes at butikkene til NorgesGruppen gjør det bra i konkurransen om dagligvarekundene. Styrket markedsposisjon forklares hovedsakelig av høyere organisk vekst enn veksten totalt i markedet. Det betyr at flere kunder velger våre kjeder og at hver handel øker.

Matvareprisene steg 2,6 prosent i 2016, noe som er lavere enn konsumprisindeksen som hadde en vekst på 3,6 prosent i samme periode. Matvareprisene varierer gjennom året, og NorgesGruppens kjeder skal alltid være konkurransedyktige på pris. Det har betydning for husholdningenes økonomi og er samtidig avgjørende for kundenes valg av butikk og vår lønnsomhet i et konkurransepreget marked.

Økt produktivitet og mer effektiv drift i dagligvarebransjen har over tid bidratt til å bremse prisveksten på mat og drikke. Tall fra SSB viser at matvareprisene er lavere eller på nivå med prisene på andre varer og tjenester i samfunnet over tid. Dagligvarehandelen, både engros og detalj, har gjennomgått en kraftig produktivitetsvekst sammenlignet med andre næringer. Dagligvarebransjen har de senere årene gjennomført omfattende effektiviseringer. Et eksempel er NorgesGruppens utbygging av et sentrallager for kjøl.

Dagligvarebutikkene opplever økt konkurranse fra andre markedskanaler som mat i farta, spise ute, faghandel og netthandel. Dagligvaremarkedet inkludert netthandel utgjorde ved årsskiftet cirka 170,9 MRD. Matkasser og dagligvarer på nett er ikke inkludert i tallene fra Nielsen, men estimerte tall viser et marked på cirka 1 500 MNOK i 2016 og en totalvekst i markedet som helhet på 3,4 prosent. Omsetningen innenfor dagligvarer på nett vokste i 2016 raskere enn tradisjonelle dagligvarebutikker.

NorgesGruppen