Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Markedsutvikling

Markedsandelstall fra analysebyrået Nielsen viser at NorgesGruppen vokser 3,5 prosent i et marked med historisk lav vekst på 1,2 prosent siste halvår.

Sterk konkurranse og priskrig i dagligvarebransjen forklarer den lave prisveksten på matvarer de siste 12 månedene, som igjen er med på å forklare den lave markedsveksten. 

Kjedeprofiler med hvert sitt forbrukerkonsept
Av alle kjeder har KIWI og SPAR en spesielt positiv utvikling siste halvår. KIWI sin markedsandel er nå på 21,1 prosent, opp 1,0 prosentpoeng fra i fjor. SPAR/EUROSPAR fikk 7,0 prosent markedsandel, opp 0,2 prosentpoeng. Joker har 3,7 prosent andel, opp 0,1 prosentpoeng. MENY fikk en andel på 10,6 prosent, ned 0,2 prosent-poeng.

KIWI var vekstvinner i 2015 og 2016, men klarer å fortsette veksten i andeler. SPAR har det siste halve året blant annet forbedret plassering og utvalg av frukt- og grønt, noe som har blitt tatt godt imot av kundene. I nærbutikksegmentet klarer Joker seg godt i konkurransen med andre distriktsbutikker, og jobber hver dag med å tilby kundene personlig og god service.

MENY har for femte år på rad blitt kåret til dagligvarekjeden med de mest tilfredse kundene i Norsk Kundebarometer 2017 samt årets retailer. Dette gir dem et godt utgangspunkt i den videre kampen om kundene. 

Flere valgmuligheter for forbruker
Konkurransen om kundene er tøff, og dagligvarebutikkene våre opplever økt konkurranse. Matmarkedet er større enn det som omsettes gjennom dagligvarekjedene, deriblant netthandel, mat i farta, faghandel og spise ute. Av et matmarked på 280 mrd. har NorgesGruppen 27,2 prosent markedsandel (Andhøy, Virke 2017). Netthandel av mat og drikke vokser med hele 40,2 prosent fra 2015-2016.

Våre kjeder MENY, SPAR og Joker har lansert netthandel. Vår løsning benytter eksisterende infrastruktur slik at netthandelskundene handler direkte fra deres nærmeste butikk.

Fortsette å gjøre handleopplevelsen billigere og bedre
I den tøffe markedskonkurransen med lav pris- og markedsvekst er kostnadsfokus og effektiv drift essensielt. Samtidig må vi fokusere på å forbedre oss for å få fornyet tillit fra kundene. Derfor investerer vi både i en enda mer effektiv verdikjede, bedre butik-ker, det grønne skiftet og i en fremtid som krever flere digitale løsninger.

Vurderinger knyttet til organisk utvikling, planlagte nyetableringer og markedssituasjon i lokale markeder, tilsier relativt lav vekst i dagligvaremarkedet de neste årene. Tilpasningsdyktige butikkonsepter skal gjøre NorgesGruppen i stand til å møte markedsutvikling og forbrukertrendene.

NorgesGruppen