Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vår verdiskaping

Det viktigste bidraget til verdiskaping i distriktene og levende lokalsamfunn er innkjøp av norske landbruksvarer og lokalt produsert mat, samt butikkdrift i distriktene.

NorgesGruppens verdiskaping 

Levedyktige lokalsamfunn
Norge er et langstrakt land med store avstander og spredt bosetting. Distriktsbutikkene er viktige for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn utenfor tettstedene. Med utsalgssteder fordelt i Norges 430 kommuner, danner vår landsdekkende virksomhet et viktig grunnlag for konsernets verdiskaping i det norske samfunnet.

Ved utgangen av 2016 hadde NorgesGruppen butikker i 90 prosent av landets kommuner. Vi står for halvparten av butikkene i kommuner med færre enn 2000 innbyggere.

Mange av disse har et sårbart grunnlag for butikkdrift, som har mye å si for å hindre fraflytting. NorgesGruppen har en økende andel av disse distriktsbutikkene. 1 031 av NorgesGruppens i alt 1 850 butikker er eid av selvstendige kjøpmenn. Sammen med kjøpmenn gjør vi det vi kan for å sikre driften av så mange nærbutikker som mulig. For at distriktsbutikkene skal kunne overleve er det viktigste premisset at de gjennom intern fraktutjevning får mulighet til å få levert varer til lik pris uansett hvor i landet butikken er lokalisert.

Mangfoldige arbeidsplasser
Mange unge medarbeidere har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en stilling i en av våre butikker, gjerne på deltid i kombinasjonen med skole eller studier. NorgesGruppen har som mål å til enhver tid ha 500 lærlingekontrakter. Antall nye medarbeidere i organisasjonen i 2016 var 5 224. 45 prosent av alle nyansatte i 2016 var under 20 år.

NorgesGruppen er gjennom sin virksomhet en stor arbeidsgiver med mange arbeidsplasser geografisk spredt over hele landet. Arbeidsplassene kan variere i størrelse fra under ti til mange hundre medarbeidere. Integrering av mennesker med
ulike nasjonaliteter og tilrettelegging av arbeidsplasser for arbeidstrening eller funksjonshemning inngår som en naturlig del av lederrollen. NorgesGruppens kjeder og ASKO hadde i 2016 medarbeidere fra over 70 nasjonaliteter.

Etablering av en mellomstor dagligvarebutikk genererer cirka 30 nye jobber. Handelsnæringen er viktig i hele landet og bidrar til forretningsutvikling på lokalt nivå. Det er største næring i enkelte kommuner og sysselsetter mellom 9 og 18 prosent i hvert fylke.

Systematisk arbeid for lokalmat
I Norge har vi rundt 1 500 lokalmat-produsenter som dyrker råvarer og produserer kvalitetsmat med kløkt og kjærlighet. Bli med på en liten rundreise til Vestfold og Nord-Trøndelag.

Målet er at andel av omsetningsveksten for lokalmat skal være 2–5 prosent høyere enn veksten i NorgesGruppen totalt. Omsetningen av lokalmat vokste med 8,9 prosent som var 3,3 prosentpoeng bedre enn veksten for NorgesGruppen totalt (5,6 prosent). Nye tiltak settes i verk i kjedene og serveringsbransjen for å videreføre den sterke veksten i lokalmat mot 2020.

Norsk landbruk
NorgesGruppen ønsker økt produksjon og omsetning av norske landbruksvarer, spesielt innenfor frukt og grønt og varegrupper der det i dag er for lite varer. Omsetningsveksten har vært god de siste årene. NorgesGruppens kjøp av norsk
frukt og grønt fra Gartnerhallen økte med 40 prosent i volum og 240 prosent i verdi i perioden 2010–2015.

Aldersfordeling i organisasjonen NorgesGruppen

Lokalmatprodukter

NorgesGruppen