Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vår verdiskaping

Med utsalgssteder fordelt i Norges 430 kommuner, danner vår landsdekkende virksomhet et viktig grunnlag for konsernets verdiskaping i det norske samfunnet.

Levedyktige lokalsamfunn
Norge er et langstrakt land med store avstander og spredt bosetting. Distriktsbutikkene er viktige for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn utenfor tettstedene. NorgesGruppen ønsker gjennom nærbutikkene å ha lokal forankring som et konkurransefortrinn.

94 kommuner i Norge har under 2 000 innbyggere. Mange av disse har et sårbart grunnlag for butikkdrift, som har mye å si for å hindre fraflytting. NorgesGruppen har en økende andel av disse distriktsbutikkene.

Sammen med kjøpmenn gjør vi det vi kan for å sikre driften av så mange nærbutikker som mulig. For at distriktsbutikkene skal kunne overleve er det viktigste premisset at de gjennom intern fraktutjevning får mulighet til å få levert varer til lik pris uansett hvor i landet butikken er lokalisert.

Mangfoldige arbeidsplasser
NorgesGruppen er gjennom sin virksomhet en stor arbeidsgiver med mange arbeidsplasser geografisk spredt over hele landet. Arbeidsplassene kan variere i størrelse fra under ti til mange hundre medarbeidere. 40 000 ansatte fra 43 nasjonaliteter er tilknyttet NorgesGruppen og våre 1 000 kjøpmenn.

Etablering av en mellomstor dagligvarebutikk genererer cirka 30 nye jobber årlig. Handelsnæringen er viktig i hele landet og bidrar til forretningsutvikling på lokalt nivå. Det er største næring i enkelte kommuner og sysselsetter mellom 9 og 18 prosent i hvert fylke. Mange har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en stilling hos oss. De under 30 år er aldersgruppen som representerer høyest andel av nyrekruttering.

Systematisk arbeid for lokalmat
NorgesGruppen har cirka 3 000 lokalmatprodukter fra rundt 650 leverandører i butikkhyllene og kartlegger kontinuerlig aktuelle leverandører for å kunne tilby flere egnede, lokale produkter i butikkene. I «Jakten på Norges matskatter» har Meny-lauget funnet frem de beste lokalmatproduktene fra norske fylker og har nå cirka 2 300 lokalmatprodukter i sitt sortiment. Alle KIWIs butikker lanserte øl fra minst ett lokalt håndverksbryggeri 15. september 2015. SPAR oppgraderte 100 lokalmatdisker i 2014 og vil oppgradere 180 disker i 2015.

I 2015 vokste omsetningen av lokalmat ut av butikk i NorgesGruppen med 14 prosent. Andelen lokalmat av NorgesGruppens totale dagligvareomsetning økte fra 1,3 prosent i 2014 til 1,4 prosent i 2015. 

MENY var klart beste kjede på lokalmat i Nielsens undersøkelse «Norske dagligvarekjeder 2015», og lanseringen «Regionale Matskatter» vant gull under
Retailprisen som årets «Retailkonsept» og sølv i kategorien «Årets lansering».

Les mer om ansvarlig verdiskaping i NorgesGruppen

Aldersfordeling i organisasjonen NorgesGruppen

Lokalmatprodukter

NorgesGruppen