Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

illustrasjonsbilde
Våre samarbeidspartnere

Kirkens Bymisjon

NorgesGruppen støtter KirkensBymisjons arbeid økonomisk og gjennom mat fra Matsentralen i Oslo.

I september 2013 inngikk vi en fornyet avtale, som skal gå til å sikre oppfølging av gjestene på Bymisjonens kafeer og møtesteder, samt ivarta arbeidsmarkedstiltaket "Lønn som fortjent.

I tillegg vil Bymisjonen nyttiggjøre seg av gratis mat fra den nyåpnede Matsentralen i Oslo, der NorgesGruppen er en av flere bidragsytere fra næringsmiddelbransjen.

Gjennom et godt måltid, får vi møtt mennesker ansikt til ansikt og åpnet for samtaler og relasjoner som kan bistå mennesker som har et tøft liv, til å finne håp og nye veivalg.

Lønn som fortjent
Lønn som fortjent er et fleksibelt sysselsettingstiltak for rusavhengige, som et alternativ til tigging, vinningskriminalitet og prostitusjon. Målsettingen er å gi personer med rusproblemer økt selvrespekt og opplevelse av mestring gjennom lønnsarbeid. Lønn som fortjent selger tjenester og varer, blant annet glassengler, til private og offentlige virksomheter.

Se også www.bymisjonen.no, www.matsentralen.no

NorgesGruppen