Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Dagligvare

Dagligvaremarkedet vokste 2,6 prosent i 2015 mot 4,3 prosent i 2014, ifølge tall fra analysebyrået Nielsen. Sterk priskonkurranse bidro til den laveste veksten i markedet på flere år.

NorgesGruppen har god utvikling både for distriktsbutikker, supermarkeder og lavpris. Omsetningen til NorgesGruppen viser en vekst på seks prosent, 3,4 prosent mer enn totalmarkedet. NorgesGruppen har den høyeste organiske veksten i markedet.
Markedsandelen for 2015 er på 41,2 prosent, opp 1,3 prosentpoeng fra året før. Tallene inkluderer både kjøpmannseide og egeneide butikker. Endringen i markedsandelene i dagligvaremarkedet er preget av at ICA har trukket seg ut av det norske markedet.

Profilhuset KIWI
KIWI er landets største kjede målt i antall butikker og den nest største målt i omsetning. I kraft av et attraktivt konsept, skal KIWI fremstå i folks bevissthet som den mest positive og aggressive lavpriskjeden. Prisprofilen plasserer kjeden blant de to billigste i landet, og KIWI har mål om å bli Norges billigste dagligvarekjede. Ved siden av lave priser har kjeden en sterk posisjon hos barnefamilier, på frukt og grønt, nøkkelhullvarer,
lange åpningstider og gode beliggenheter. KIWI jobber også målrettet innen miljø og bærekraftige tiltak.

Lavprissegmentet fortsatte å øke sin markedsandel fra 61,8 prosent i 2014 til 63,4 prosent i 2015. KIWI vokser mest av kjedene i NorgesGruppen både organisk og med nyetableringer. KIWI omsatte for 30 990 MNOK i 2015 og har en markedsandel på
18,9 prosent, opp 1,2 prosentpoeng. KIWI hadde størst sammenlignbar vekst i markedet på fem prosent. KIWI har 626 butikker, og 38 nye ble åpnet i 2015. Mellom fire og åtte butikker ble oppgradert hver uke i 2015, til et mer moderne uttrykk og større utvalg av ferskvare, frukt og grønt.

Profilhuset MENY
Profilhuset MENY er Norges største supermarkedkjede og skiller seg ut i markedet ved å demonstrere en tydelig kvalitetsforskjell fra lavpris. MENY satser på å tilby et bredt og spennende vareutvalg, fristende ferskvareavdelinger og kompetente, serviceinnstilte medarbeidere. MENYs mål er å være en pådriver til å hjelpe folk å spise bedre.

Med stadig større tilbud av ferskvare og utvalg i lavprisbutikkene må supermarkedene fokusere mer på kvalitetstilbud og egne eksklusive merkevarer. Supermarkedssegmentet totalt hadde en markedsandel på 23,2 prosent i 2015, som tilsvarer en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Supermarkedene jobber med å differensiere seg for å møte konkurransen fra lavpris ved å gi en kombinasjon av god service, stort utvalg og digitale løsninger som forenkler kundens handleopplevelse.

MENY omsatte for 18 200 MNOK og har en markedsandel på 10,7 prosent, opp 0,5 prosentpoeng. Sammenlignbar vekst for MENY var på en prosent. MENY har totalt 198 butikker. 12 nye butikker ble åpnet i 2015, deriblant syv tidligere Ultra-butikker.
Omprofileringen av Ultra og Centra til MENY skal styrke MENY som supermarked. I 2015 fortsatte MENY sin satsing på lokalmat for å gi norske forbrukere tilgang til kortreist mat med særpreg og høy kvalitet. MENY tilbyr 2 375 produkter fra 450 lokale produsenter.

Profilhuset Kjøpmannshuset
Kjøpmannshuset er et ledende selskap for utvikling og drift av riksdekkende kjeder for lokale supermarkeder og nærbutikker. Profilhuset er i hovedsak basert på kjøpmannseid virksomhet, og Kjøpmannshuset drifter kjedene SPAR og EUROSPAR, Joker og
Nærbutikken. Kjøpmannshuset omsatte totalt for 18 100 MNOK i 2015. Kjøpmannseide butikker stod for 14 100 MNOK i omsetning, mens egeneide stod for 4 000 MNOK i 2015. Ved utgangen av året var 950 butikker tilknyttet profilhuset Kjøpmannshuset.

SPAR
SPAR er attraktive supermarkeder med lokal tilpasning og et godt utvalg av ferskvarer i kombinasjon med personlig og folkelig service. Videre har SPAR et høyt kampanje- og aktivitetsnivå med tilbud til fordelaktige priser. EUROSPAR er konseptet for de
største SPAR-butikkene og har tilleggsverdier innenfor ferskvare, ferdigmat og vareutvalg. SPAR-kjeden viste godt driv i 2015 med 2,9 prosent sammenlignbar
vekst i 2015. Det ble åpnet 21 nye SPAR-butikker i 2015, som har vist positiv utvikling. SPAR økte sin markedsandel med 0,2 prosentpoeng til 6,9 prosent og omsatte for 11 388 MNOK. Totalt er det 282 SPAR-butikker. Utrulling av ny profil har fortsatt
i 2015 med ombygging og nyåpning av 50 butikker i ny profil.

Joker
Joker er kundens nærbutikk både i by og bygd og fungerer som samlingspunkt og møteplass i lokalmiljøet. Joker tilbyr det kunden trenger av dagligvarer, frukt og grønt samt nystekte brød og ferske bakervarer. I butikkene kan man også få utført viktige
tilleggstjenester, slik at Joker fremstår som et lokalt førstevalg. Nærbutikken er de mindre butikkene med et lokalt vareutvalg som dekker daglige behov for forbruksvarer og lokale etterspurte tjenester.

Joker viser en sterk utvikling med mange lojale kunder i et marked som dog blir stadig mer krevende. Nærbutikksegmentet totalt reduserte sin andel fra 8,3 prosent i 2014 til 7,8 prosent i 2015. Joker styrket sin posisjon som den ledende kjeden i nærhandelssegmentet i 2015 med en omsetning på 5 930 MNOK. Sammenlignbar vekst var på 3,5 prosent. Joker åpnet elleve nye butikker og økte sin markedsandel med 0,1 prosentpoeng til 3,6 prosent. Totalt er det 452 Joker-butikker.

 

NorgesGruppen