Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fakta om dagligvaremarkedet

Hva beskriver det norske dagligvaremarkedet? Her presenteres fakta og dokumentasjon på markedet for dagligvarer i Norge.
10. november 2016

Pris er blant de viktigste kriteriene når nordmenn velger butikk å handle dagligvarer i. Det er først og fremst pris fra leverandør og konkurransen i markedet som bestemmer prisene i butikk og hvordan de endres.

Hard priskonkurranse, normale marginer, endringer i aktører (etableringer og nedleggelser), sterke endringer i markedsandeler og produktivitetsvekst, viser at konkurransen i dagligvaresektoren er sterk.

Norge er et langstrakt land med store avstander og spredt bosetting. Distriktsbutikkene er viktige for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn utenfor tettstedene. NorgesGruppen ønsker gjennom nærbutikkene å ha lokal forankring som et konkurransefortrinn.

Effektiv distribusjon av dagligvarer er viktig for samfunnet. Lavere enhetskostnader demper for prisveksten, og samtidig nyter både engroskunder og forbrukere godt av hyppige leveranser, bredere sortiment og bedre holdbarhet.

Hvert år gjennomføres det innkjøpsforhandlinger mellom NorgesGruppen og de største leverandørene. NorgesGruppen ønsker gjennom forhandlingene å sikre det mest spennende og attraktive sortimentet i markedet til lavest mulig innkjøpspris.

Eierskapet i NorgesGruppen sikrer langsiktig forvaltning av verdier og tillater investeringer med lange tidsperspektiv. Det kommer både by, bygd, miljø og mennesker i Norge til gode.

Det har blitt viktigere for norske forbrukere å vite mer om matens historie og opprinnelse. Ved å satse på varer fra mindre leverandører med lokal forankring møter NorgesGruppen dette forbrukerbehovet. Samtidig hjelper dette små produsenter med å øke inntjeningen og opprettholde lokale arbeidsplasser.

Nordmenn spiser generelt sunnere, men de sosiale forskjellene er store, og mange følger ikke kostrådene. NorgesGruppens ambisjon er å være best på sunn mat og den kjedegrupperingen som tar folkehelsen mest på alvor.

Klimaendringer er et stort og voksende samfunnsproblem. For NorgesGruppen er det en naturlig og viktig del av samfunnsrollen å bidra til å kutte utslippene av klimagasser.

Andhøy, Institutt for Bransjeanalyse og Sissel Flesland har kartlagt alle markedskanalene der nordmenn kjøper mat og drikke. Nordmenn konsumerer mat og drikke i mange andre markedskanaler enn bare dagligvarebutikker, og det er god vekst i mange av markedskanalene. Utviklingen viser at matvanene til forbrukerne er i endring. Mange spiser stadig mer mat ute og netthandelen med mat øker.

Relaterte saker

NorgesGruppen