Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Dette er NorgesGruppen

Vår visjon om å gi deg en bedre hverdag skal realiseres ved å yte god service, være konkurransedyktig, gi inspirasjon, sikre god kvalitet og sikre trygg mat.
02. mars 2015

Vi skal tilby alt fra den rimeligste til den beste gourmet i dagligvare, bidra til et variert og sunt kosthold, og vise ansvarlighet fra jord til bord.

Forretningsidéen til NorgesGruppen er å være et ledende handelsforetak innenfor forbruksvarer i Skandinavia med hovedfokus i Norge. Kundenes behov skal være selskapets rettesnor, og vår virksomhet skal være basert på langsiktighet, tillit, kompetanse, effektivitet og lønnsomhet i hele verdikjeden.

Våre ledende konsepter i dagligvare er KIWI, MENY, SPAR og Joker. Deli de Luca, MIX og Jafs er våre ledende servicehandelskonsepter.

Nøkkelverdiene til NorgesGruppen er ansvarlig, samarbeidsorientert og kundeorientert. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte, og vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet. Vi skal sikre helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Videre skal det legges til rette for selvstendige kjøpmenn og godt kjøpmannskap. Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte.

Vår landsdekkende virksomhet danner et viktig grunnlag for den lokale verdiskapingen i det norske samfunnet. Over 1 800 dagligvarebutikker fordelt over hele landet, hvorav cirka 60 prosent kjøpmannseide, tilbyr mat- og drikkevarer fra hele spekteret av store internasjonale leverandører til norske lokale leverandører. De lokale kjøpmennene bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det er dokumentert at bevaring av nærbutikken er viktig for å hindre fraflytting fra distriktene. Effektiv varelevering av ASKO gir forbrukerne lavere priser og bredt vareutvalg. Kjøpmenn får lavere kostnader og høyt varetrykk i butikken.

NorgesGruppen opererer i en bransje med kjernevirksomhet innenfor dagligvarehandel i tillegg til servicehandel og storhusholdning. Kjededrift for ulike profiler, industri, eiendomsforvaltning og -utvikling, samt interne tjenesteområder som IT, regnskap og lønnsproduksjon gir mange arbeidsplasser i hele landet. Vi sysselsetter over 28 800 ansatte i virksomhet som eies av NorgesGruppen og nærmere 40 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes. Ved etablering av en mellomstor dagligvarebutikk genererer det cirka 30 nye arbeidsplasser.

Relaterte saker

Les mer om NorgesGruppen

Fakta

  • Ca. 1 850 dagligvarebutikker over hele landet
  • Over 1 000 butikker drives av selvstendige kjøpmenn
  • 650 kiosker og utsalg 
  • Butikker i 90 prosent av norske kommuner
  • 40 000 ansatte er tilknyttet NorgesGruppen
NorgesGruppen