Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Dette er NorgesGruppen

Over 1 800 dagligvarebutikker fordelt over hele landet, hvorav over halvparten er kjøpmannseide, tilbyr mat- og drikkevarer fra hele spekteret av store internasjonale leverandører til norske lokale leverandører.
02. mars 2015

Den landsdekkende virksomheten danner et viktig grunnlag for konsernets verdiskaping i det norske samfunnet. De lokale kjøpmennene bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det er dokumentert at bevaring av nærbutikken er viktig for å hindre fraflytting fra distriktene (Møreforsking, 2014). Effektiv varelevering gir butikkene lavere priser og bredt utvalg, og kjøpmenn får lavere kostnader og høyt varetrykk i butikken.

Fakta om NorgesGruppens virksomhet og det norske dagligvaremarkedet

NorgesGruppen har ledende konsepter i alle segmenter, både dagligvare, servicehandel og storhusholdning. Produktutvikling og innovasjonsarbeid er viktig for utviklingen av tilbudet til norske forbrukere. NorgesGruppen skal være en medspiller og samarbeidspartner for leverandører og norsk landbruk.

Vår visjon er at vi skal gi deg en bedre hverdag. Visjonen skal vi realisere ved å yte god service, være konkurransedyktig, gi inspirasjon, sikre god kvalitet og sikre trygg mat.

Forretningsidéen til NorgesGruppen er å være et ledende handelsforetak innenfor forbruksvarer i Skandinavia, med hovedfokus på Norge. Kundenes behov skal være selskapets rettesnor og kvalitet, miljø, helse og trygg mat skal stå i fokus. Vår virksomhet skal være basert på langsiktighet, tillit, kompetanse, effektivitet og lønnsomhet i hele verdikjeden.

Våre nøkkelverdier er ansvarlig, samarbeidsorientert og kundeorientert. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte, og vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet. Vi skal sikre helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal legge til rette for selvstendige kjøpmenn og godt kjøpmannskap. Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte. Vi skal alltid ha kunden i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Relaterte saker

Les mer om NorgesGruppen

Fakta

  • 1 806 dagligvarebutikker over hele landet
  • 810 kiosker og utsalg 
  • Butikker i 367 av 430 norske kommuner
  • 1 000 butikker drives av selvstendige kjøpmenn
  • 40 000 ansatte er tilknyttet NorgesGruppen
  • Forhandler med cirka 150 leverandører hvert år
NorgesGruppen