Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

NorgesGruppen – et stykke dagligvarehistorie

NorgesGruppen er Norges største handelshus med butikker, kiosker, storhusholdningskunder og lagervirksomhet over hele landet. Røttene strekker seg faktisk helt tilbake til 1866.
   

Med nesten 40 prosent markedsandel fins det vel knapt noen som ikke har vært innom en av våre butikker på jakt etter det daglige brød eller andre nødvendigheter. At vi i dag er ett stort konsern var det ingen som kunne forutse den gangen Joh.Johannson etablerte seg som grossist i 1866, og man så detaljhandelens spede begynnelse med Oluf Lorentzens «finere kolonial» i 1869 og Jens Evensens ferskvarer i 1907.

De neste tiårene er det spesialforretningene som preger handelen. Dagens innkjøp kunne ta en hel dag, med vandring fra fiskehandleren til bakeren via pølsemaker og grønnsakshandler. De ulike kjøpmennene handlet dessuten med et stort antall grossister og dessuten mye direkte fra leverandør eller produsent. Men på 1950-tallet starter en rivende utvikling i dagligvarehandelen. Spesialforretninger og faghandel taper terreng til dagligvarebutikker der kundene kan handle både melk, brød, kjøtt og kolonialvarer på ett og samme sted. Og 5. september 1960 ser Norges første supermarked for matvarer dagens lys, idet Jens Evensen åpner dørene til 750 kvadratmeter gulvflate i Grønlandsleiret 25.


Ved inngangen til 1960-tallet går fortsatt en stor andel av salg og distribusjon direkte fra produsenter og leverandører og til butikk. Men gjennom det neste tiåret skal grossistene innta en førende stilling i norsk dagligvarehandel, med Joh. Johannson som en av de ledende aktørene. Ettplanslagre, ny teknologi og datasystemer innføres, og grossistene fusjonerer. I løpet av en tiårsperiode reduseres antall engrosfirmaer fra rundt 160 til 40. Antallet er fortsatt høyt, men tallet på registrerte butikkjedenavn er mye større, faktisk over 700 mot slutten av 1970-tallet. I 1979 åpner også den første Kiwi-butikken.


Med en samfunnsutvikling som stadig går fortere, og økende krav til effektivisering og økonomisk vekst, er ikke veien til kjedesammenslåinger lang. De store dagligvarekjedene etablerer seg på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, og innen 80-tallet er omme er antall grossister nede i i hovedsak fire store landsdekkende grupperinger, deriblant Joh. Johannson.


Utover 1990-tallet begynner dagligvaremarkedet å likne det vi ser i dag. Lavpris skyter fart, kjedekonseptene styrker seg, blokkdannelsen er et faktum og Reitangruppen, Hakon Gruppen og Forbrukersamvirket står sterkt. Hva gjør da resten? Jo, de resterende kjøpmennene, hvorav de fleste har ASKO/Joh. Johannson som grossist, etablerer sitt eget samarbeid, Norgesdetalj, i 1993. Dermed ser vi konturene av det som i dag er NorgesGruppen ASA.


Utviklingen frem til det konsernet vi ser i dag, har gått rykende, med milepæler som perler på en snor: 1992: Meny og Ultra etablert. 1993: Oluf Lorentzen kjøper Jens Evensen og skaper kjeden Jens Evensen, og de første SPAR-butikkene åpner. 1994: Nærbutikkene Norge AS etableres, og samarbeidet i Norgesdetalj integreres ytterligere og blir mer forpliktende gjennom NorgesGruppen AS. 1997: Joker-kjeden ser dagens lys. 2000: MENY-konseptet etableres ,og endelig: handelshuset NorgesGruppen ASA blir en realitet, gjennom en fusjon mellom engrosvirksomheten til Joh. Johannson, detaljistkjeder og profilhus.

NorgesGruppen