Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

NorgesGruppens visjon og nøkkelverdier

"Vi gir deg en bedre hverdag". Slik lyder NorgesGruppens overordnede visjon for vår virksomhet. Denne visjonen har også forankring i våre nøkkelverdier:

 

Ansvarlig

Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

 

Kundeorientert

Vi skal alltid ha kunden i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

 

Samarbeidsorientert

Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

NorgesGruppen