Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Gode beliggenheter

NorgesGruppen Eiendom har som hovedfokus å sikre gode beliggenheter for selskapets kjeder og virksomheter.

Innenfor NorgesGruppens eiendomsvirksomhet arbeides det kontinuerlig med å skaffe gode beliggenheter for våre butikker. Eiendomsvirksomheten er et eget forretningsområde i NorgesGruppen.

Vi ønsker å komme i kontakt med personer og firmaer som kan tilby alt fra godt beliggende tomter til større utbyggingsprosjekter, inneholdende både bolig og næring. 

Totale driftsinntekter for forretningsområdet Eiendom, som inkluderer salg til andre virksomheter i konsernet, var på 499 MNOK i 2016. Driftsresultatet ble redusert med 20 prosent til 269 MNOK fra 2015. Flere engangshendelser bidro til et sterkt driftsresultat i 2015, deriblant salg av fire kjøpesentre.

NorgesGruppen er en av Norges største eiendomsaktører med cirka 800.000 kvm eiendom fordelt på detalj-, industri- og engroseiendommer. Virksomhetsområdet Eiendom består av 180 egeneide eiendommer, herunder seks kjøpesentre, 31 utviklingseiendommer, 115 forvaltningseiendommer og seks industrieiendommer. Foruten NorgesGruppens egne butikker, tilbyr NorgesGruppen også lokaler og eiendommer til andre leietakere. Cirka 40 prosent av detaljeiendommenes areal ble leid ut til eksterne leietakere i 2016.

NorgesGruppen fortsatte sitt arbeid med restrukturering av eiendomsporteføljen og har i 2016 solgt eiendom for totalt 180 MNOK. I 2016 har NorgesGruppen investert i eiendom for 622 MNOK. I tillegg til dette kommer investeringer i tilknyttede selskaper hvor NorgesGruppen har en eierandel på under 50 prosent.

Gjennom våre regionale datterselskaper utvikles og forvaltes NorgesGruppens eiendomsmasse i et langsiktig perspektiv. Det arbeides kontinuerlig med å skaffe gode beliggenheter for våre butikkjeder, et arbeid som blir stadig mer komplisert og krevende. Eiendomsvirksomheten må investere i større prosjekter enn tidligere for å sikre attraktive beliggenheter for salg av dagligvarer.

NorgesGruppen Eiendom har også satt i gang tre pilotprosjekter i samarbeid med Enova på miljø- og energieffektive bygg. Målet med disse prosjektene er å halvere energiforbruket til dagligvarebutikkene sammenlignet med tradisjonelle butikker. I tillegg er det lagt vekt på bruk av miljøvennlige byggematerialer som vil redusere karbonfotavtrykket av byggene betydelig.

NorgesGruppen