Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

ASKO

ASKO er lokalisert med regionslagre fra Tromsø i nord til Lillesand i sør og med sentrallager på Vestby i Akershus.

Det skal være matvarer i hyllene i de store supermarkedene og i den lille turisthytta på vidda. ASKO leverer over hele landet. Vårt sortiment består av ca. 30 000 ulike varer innenfor tørrvarer, kjøl-/ferskvarer, frysevarer, nonfood, vin, brennevin, legemidler og bilrekvisita.

ASKO Servering leverer varer, tjenester og rådgivning til kunder i serveringsmarkedet. Vi leverer til kafeer, restauranter, hoteller, kantiner, bensinstasjoner og offentlig virksomhet.

ASKO har rundt 2 000 kunder innenfor dagligvare over hele landet. Våre kunder er NorgesGruppens kjedeprofiler KIWI, MENY, Jacobs, SPAR, EUROSPAR, Joker, Nærbutikken, CC Mat, Helgø MENY og Eide Handel. ASKO leverer også til Bunnpris.

I perioden fra 2011 til 2016 har ASKO hatt en produktivitetsøkning på 18,4 prosent. Et effektivt distribusjonsnettverk er en forutsetning for å sikre forbrukerne varer til lavest mulig pris og av god kvalitet. Produktivitetsforbedringene innen distribusjon har vært viktige for å dempe effekten av den generelle kostnadsveksten. En velfungerende distribusjon av varer bidrar til å gjøre det lettere for særlig mindre leverandører å få distribuert sine varer til mange butikker over hele landet.

NorgesGruppen tilbyr like innkjøpspriser på varene til alle butikker i Norge og praktiserer intern fraktutjevning. Dette reduserer de store forskjellene i transportkostnader det er mellom å levere varer i tettbygde strøk og til distrikts-Norge.

ASKO har utvidet lagerkapasiteten regionalt i Hordaland og Hedmark med cirka 15 000 kvadratmeter i 2016. Det nye automatiserte kjølelageret på Vestby er klart for oppstart i 2017 og vil bidra til en mer effektiv distribusjon og ferskere varer over hele landet. I Buskerud åpnet ASKO en ny Storcash-butikk med tilbud til mindre næringsdrivende basert på cash & carry-prinsippet. Det er besluttet å satse på et nytt automatisert regionslager i Sande i Vestfold som skal realiseres i 2020 og 2021.

ASKO har også i 2016 vært en miljøspydspiss for å realisere bærekraft og klimanøytralitet. Prosjekteringen av vindmøller i Rogaland har pågått for fullt, samtidig som det er installert betydelige arealer av solcellepaneler på driftsbygg. ASKO var først i Norge med elektrisk lastebil og fikk ENOVA- støtte til et hydrogenprosjekt i Trondheim som skal realiseres i 2017 og 2018.

ASKO intensiverte i 2016 sitt arbeid med integrering og har nå over 70 ulike nasjonaliteter. Økt innsats for å rekruttere lærlinger stod på programmet i 2016. ASKO hadde cirka 60 lærlinger innenfor lager- og transportfagene i 2016. ASKO har i 2016 lagt ned betydelige ressurser i utviklingen av DRIVE, et nytt og omfattende IT-transportstyringssystem med oppstart i 2017.

Serveringsmarkedet
ASKO Servering inkluderer matleveranser til kantiner, restauranter, hoteller og offentlige institusjoner, der ASKO er en av to landsdekkende grossister. Servicehandel inkluderer kiosk og bensin der ASKO er en av to landsdekkende grossister. Av det totale innkjøpsbehovet til serveringsmarkedet i Norge, har NorgesGruppen og ASKO en estimert markedsandel på cirka 36 prosent, inkludert Storcash med ni spesialbutikker for næringsdrivende.

Fornyet tillit og forlengelse av avtaler med eksisterende kunder bidro til økt omsetning fra 2015. I 2016 ble avtaler med Best, GRESS, Fazer og Nores fornyet. For å styrke ASKO Servering sitt mål om å være kundens foretrukne samarbeidspartner ble KIT-akademiet etablerte i 2016. KIT er et akademi med mål om å heve kompetansen til drivere og ansatte i serveringsmarkedet. KIT tilbyr kurs innen mat, drikke, økonomi og mattrygghet og hadde 661 deltakere på 38 kurs i 2016. Et felles bransjeinitiativ ble igangsatt i januar 2017, der hoteller, kantiner og restauranter over hele landet skal kutte sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020.

NorgesGruppen