Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

ASKO

ASKO er lokalisert med regionslagre fra Tromsø i nord til Lillesand i sør og med sentrallager på Vestby i Akershus.

For å effektivisere varestrømmen og kunne håndtere økt vekst, utvider ASKO kapasiteten i sine anlegg med 44 000 m2 i 2015 og 2016.

I slutten av 2016 vil ASKOs nye sentrallager for kjølte varer, også omtalt som «Norges største kjøleskap» stå klart. Dette er et automatisert anlegg på 23 000 m2 og vil omsette for 12 000 MNOK og over 37 millioner D-pak (kolli). Anlegget vil håndtere 60 prosent
av all ferskvareomsetningen i ASKO. ASKO Sentrallager Kjøl vil bidra til effektiv varestrøm, miljøbesparelser og høyere rullering, som gir ferskere varer over hele landet.

ASKO prosjekterer også et nytt, automatisert regionslager i Sande i Vestfold. Beslutning vil bli tatt i 2016 med ferdigstillelse i 2020. Med denne kapasiteten står ASKO godt rustet til å tilby sine kunder en konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen. 

ASKO har 17 000 ukentlige leveranser til dagligvarebutikker, servicehandel og storhusholdninger. Med over 17 000 kunder og 3 300 medarbeidere er ASKO også landets største grossist. ASKO håndterer hele varestrømmen fra produsent til sluttkunde
med 600 lastebiler på veiene hver dag.

ASKO oppnådde i 2015 en netto omsetning på 54 300 MNOK, en vekst på i underkant av fire prosent. I perioden 2011 til 2015 har ASKO hatt en sterk produktivitetsutvikling på 15,1 prosent som er en vesentlig årsak til det oppnådde driftsresultatet på cirka
to prosent av omsetningen.

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytral og er på god vei til å realisere ambisjonen. I perioden 2008 til 2015 har ASKO redusert sine CO2-utslipp innenfor energi med 30 prosent og innenfor transport pr. m3 med 50 prosent. Innen 2020 er målet å være selvforsynt med ren energi og kun bruke fornybart drivstoff. ASKOs fem vindmøller i Rogaland, som vil bidra med cirka 75 prosent av ASKOs energibehov, står ferdig i 2017. I løpet av 2017 planlegger ASKO å ha installert 75 000 m2 med solceller
som vil bidra med cirka 15 prosent av energibehovet.

ASKO vil i 2016 anskaffe Norges tre første elektriske lastebiler og samarbeider med ENOVA for å kunne lansere Norges første hydrogendrevne lastebil i 2017. I det sentrale østlandsområdet hvor det er fyllingsmuligheter for biodrivstoff, har ASKO ved
utgangen av 2015 en andel på over 90 prosent fornybart drivstoff i sine distribusjonsbiler.

ASKO sluttførte prosjekt soneleveranser til sine dagligvarekunder i 2015. Dette har bidratt til effektivisering i hele verdikjeden. Kombinert med automatisk varebestilling, NG-Flyt, har det også medført fullere hyller og økt leveringsgrad.

I mai 2015 besluttet Hansa Borg Bryggerier å gå over til engrosdistribusjon.
Fra april 2016 vil ASKO overta denne distribusjonen, i tillegg til eksisterende omsetning av Coca-Cola, Aass Bryggerier, Mack Bryggerier og en rekke lokalproduserte øl- og ciderprodukter.

ASKO vil i 2016 og 2017 ta i bruk et nyutviklet og avansert transportstyringssystem
med gode simuleringsmuligheter. Prosjektet går under benevnelsen DRIVE og vil gi ASKO god transportplanlegging og flåtestyring.

Et av ASKOs overordnede mål er å være en foretrukket arbeidsplass, også med tanke på fremtidens mangel på arbeidskraft. Som et ledd i dette har ASKO-skolen cirka 40 årlige kurssamlinger med 500 deltakere. ASKO satser også på lærlinger og har etablert
en fadderordning for god og effektiv introduksjon av alle nye medarbeidere.

ASKOs engrosvirksomhet har røtter tilbake til 1866 og har i 2016 forsynt Norge med mat i 150 år. Sten på sten og langsiktighet har alltid vært en ledestjerne. Effektiv distribusjon er viktig for dagligvarebutikkene, storhusholdningene og servicehandelen,
og derigjennom for forbrukerne og samfunnet som helhet. Effektivitet og kontinuerlig utvikling betyr lavere kostnader og matvarepriser, høyere varetrykk og bedre utvalg. Det bidrar også til lavere klimautslipp og mindre kasting av mat.

 

NorgesGruppen