Nyhetsarkiv

Sorter på:
    07.05.2013

    NorgesGruppen anker Konkurransetilsynets avgjørelse

    NorgesGruppen anket 3. mai Konkurransetilsynets avgjørelse om midlertidig stans av innkjøps- og distribusjonsavtalen med Ica Norge.
    07.05.2013

    Størvold inn i NG ASA-styret

    På generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA i dag er Guri Størvold (36) enstemmig valgt inn i styret. De øvrige i styret er gjenvalgt.
    23.04.2013

    Vil vurdere tilsynets varsel nærmere

    NorgesGruppen har i dag mottatt Konkurransetilsynets varsel om vedtak - ileggelse av overtredelsesgebyr - og vil vurdere eventuelle videre tiltak.
    19.04.2013

    Konkurransetilsynet sier midlertidig nei

    Konkurransetilsynet har i dag fattet et vedtak om en midlertidig stans av samarbeidsavtalen mellom ICA Norge og NorgesGruppen frem til endelig vedtak fattes.
    16.04.2013

    NorgesGruppens årsrapport og magasin 2012/2013

    I forbindelse med konsernets årsrapport utgir NorgesGruppen også et redaksjonelt produkt: Årsmagasinet. Les årets utgave elektronisk.
    22.03.2013

    NorgesGruppen får miljølån fra NIB

    Den nordiske investeringsbank (NIB) har signert en låneavtale med NorgesGruppen som innebærer et langsiktig lån tilknyttet miljørelaterte forhold ved nytt engroslager i Nord-Norge.
    20.03.2013

    God vekst for NorgesGruppen

    Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2012. Alle sentrale forretningsområder har god utvikling.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77