Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er et populært tiltak og midlene for 2017 er nå brukt opp. Fondet er derfor stengt resten av året.
19. desember 2017

Det var i 2017 satt av syv millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp.

Miljøfondet har i perioden 1. januar - 19. desember mottatt 946 søknader på til sammen 1030 miljøtiltak og har tildelt alle tilgjengelige midler for dette året.

Tiltaket som flest søkte på i år var støtte til reise med kollektivtransport og fondet fikk 30% flere søkere i 2017 enn året før.

 Miljøfondet er tildelt nye 7,5 millioner kroner for 2018 og vil åpne for nye søknader i løpet av januar 2018.

For ansatte som har fått sine søknader om støtte innvilget i 2017 skal ferdigmelding sendes til vår operatør AF Consult: 

e-post:  norgesgruppensmiljofond@afconsult.com

Her er skjemaer:

Ferdigmeldingsskjema NorgesGruppens miljøfond for ansatte 2017

NorgesGruppen