Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

En ansvarlig verdikjede

Forbrukere og kunder forventer stadig mer informasjon om produktenes innhold, hvordan de er produsert, og hvilken innvirkning dette har på mennesker, dyr og miljø. Derfor tror vi bare virksomheter som opptrer ansvarlig og bidrar til en bærekraftig utvikling, vil overleve i fremtiden.

Hva vil vi?
NorgesGruppen er en del av en global og kompleks verdikjede. Vår ambisjon er å gi kundene trygghet for at produktkvalitet, miljøhensyn, dyrevelferd og menneskerettigheter er ivaretatt i alle deler av verdikjeden. Vi skal også være den ledende tilbyderen av etiske og miljømerkede produkter. Produktene vi selger, skal møte kundenes forventninger til kvalitet, og vi skal sikre at de er korrekt produsert, merket og håndtert gjennom hele verdikjeden til forbruker. 

NorgesGruppen skal være bransjeledende på produktberedskap og systemer for tilbaketrekking av produkter  med feil eller mangler. Konsernet har vedtatt overordnede mål og handlingsplaner for arbeidet med en ansvarlig verdikjede i strategiperioden 2015–2020, hvor risikostyring, leverandøroppfølging, produktforbedringer, forbrukertillit, internkontroll og produktberedskap er sentrale elementer. Se faktaboks for nærmere detaljer om mål og resultater.

Hva gjør vi?
NorgesGruppens arbeid fokuserer på følgende områder:
• Systematisk evaluering og kontroll av leverandører og verdikjeder, risikovurdering
og iverksetting av tiltak både for egne merkevarer og merkevareleverandører
• Forbedring av produkter og produksjonsforhold gjennom økt bruk av
etikk- og miljøsertifiserte produkter og andre tiltak, f.eks. innenfor avskoging,
dyrevelferd og emballasje
• Kvalitetssystemer og internkontroll basert på anerkjente bransjestandarder
og deling av beste praksis for kontinuerlig forbedring 
• Døgnbemannet vaktordning for produktberedskap, samt integrerte og
effektive systemer for sporing, varsling, tilbaketrekking og oppfølging ved
produktfeil

Hva har vi fått til?
I 2015 implementerte NorgesGruppen reviderte prosesser og systemer (LeVel) for risikovurdering og oppfølging av nasjonale og internasjonale leverandører. 80 av 300 aktuelle leverandører er foreløpig ‘i prosess’. Vi bidro videre sterkt til etableringen av det felles nasjonale systemet www.lokalmat.no , som blir et viktig fundament for vårt videre arbeid med kvalitetssikring av ca. 650 lokale og regionale leverandører.

I 2015 oppnådde NorgesGruppen fortsatt omsetningsvekst på 16 prosent for økologiske produkter og 40 prosent for Fair Trade-sertifiserte produkter i dagligvare. Vi gjennomførte flere store produktforbedringer med betydelig effekt på miljø, dyrevelferd og forbrukeropplevd kvalitet. Antall produktberedskapssaker ble for tiende år på rad historiens høyeste, og alle ble håndtert i henhold til etablerte rutiner. Økt effektivitet og gjennomføring innenfor tidsfrist blir hovedfokus i kommende periode.

NorgesGruppen