Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Et levende Norge

Lokalbutikker og lokalmat er viktig for både bygd, by og NorgesGruppen. Lokalbutikkene er ofte eneste butikk i bygda og dermed både en vareformidler, en arbeidsgiver og et naturlig samlingspunkt. Lokalmaten bidrar også til lokal verdiskaping, og den svarer på kundenes ønske om å få vite mer om hvor maten kommer fra og kjenne dens historie.

Hva vil vi?
NorgesGruppen ønsker gjennom nærbutikkene å ha lokal forankring som et konkurransefortrinn. De lokale kjøpmennene og kjøpmannseide butikker er viktige for NorgesGruppen og viktige for lokalsamfunnene de tilhører. Det målsettes at NorgesGruppen skal kunne tilby markedets beste betingelser for selvstendige kjøpmenn og for butikker i distriktene.

NorgesGruppen har en visjon om å være den ledende aktøren innenfor lokalmat og spesialiteter og har en ambisjon om å styrke sin posisjon på lokalmat til betydelig over naturlig markedsandel. Det er målsatt at vekst innen denne varegruppen skal ligge 2–5 prosentpoeng høyere enn total vekst for NorgesGruppen.

Hva gjør vi?
NorgesGruppen jobber systematisk og målrettet med å løfte seg på lokalmat:
- Vi har ca. 3000 lokalmatprodukter fra rundt 650 leverandører i butikkhyllene og kartlegger kontinuerlig aktuelle leverandører for å kunne tilby flere egnede, lokale produkter i butikkene.
- NorgesGruppen arrangerer årlig et lokalmatseminar.
- I «Jakten på Norges matskatter» har Meny-lauget funnet frem de beste lokalmatproduktene
fra norske fylker og har nå ca. 2300 produkter i sitt sortiment.
- Alle KIWIs butikker lanserte øl fra minst ett lokalt håndverksbryggeri 15. september 2015.
- I løpet av 2015 skal 180 Spar-butikker oppgradere og få egen lokalmatdisk.

For at distriktsbutikkene skal kunne overleve, er det viktigste premisset at de gjennom intern fraktutjevning får mulighet til å få levert varer til lik pris uansett hvor i landet butikken er lokalisert. NorgesGruppen bidrar også med systemer for å tilrettelegge for regionalt og lokalt tilpasset sortiment.

Hva har vi fått til?
I 2015 vokste omsetningen av lokalmat ut av butikk i NorgesGruppen med 14 prosent. Andelen lokalmat av NorgesGruppens totale dagligvareomsetning økte fra 1,3 prosent i 2014 til 1,4 prosent i 2015. Meny var klart beste kjede på lokalmat i Nielsens undersøkelse «Norske dagligvarekjeder 2015», og lanseringen «Regionale Matskatter» vant gull under Retailprisen som årets «Retailkonsept» og sølv i kategorien «Årets lansering».

94 kommuner i Norge har under 2000 innbyggere og mange av disse har et sårbart grunnlag for butikkdrift, som har mye å si for å hindre fraflytting. NorgesGruppen har en økende andel av disse distriktsbutikkene. Av de 260 butikkene som ligger i de minste kommunene, har NorgesGruppen 135 butikker (52 %), Coop/ICA 110 butikker (42,1 %), Bunnpris 11 butikker (4,2 %) og Rema én butikk (0,4 %).

NorgesGruppen