Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Et mangfoldig Norge

NorgesGruppen opererer i en menneskeintensiv bransje med sine kjernevirksomheter for varestrøm og dagligvarehandel. I tillegg kommer servicehandel og storhusholdning, kjededrift for ulike profiler, industri, eiendomsforvaltning og -utvikling samt interne tjenesteområder som IT, regnskap og lønnsproduksjon. Dette gir mange arbeidsplasser rundt om i landet. Vi sysselsetter drøyt 28 000 ansatte i virksomhet som eies av NorgesGruppen, og drøyt 40 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes.

Hva vil vi?
Vår ambisjon er at konsernets visjon, Vi gir deg en bedre hverdag, etterleves og oppleves av alle våre medarbeidere hver dag! NorgesGruppen ønsker å skape trygge og gode arbeidsplasser hvor mennesker trives og utvikler seg i takt med virksomhetens behov. Vi ønsker å være den foretrukne arbeidsgiveren innenfor vår bransje, både når det gjelder stillinger med høye kompetansekrav og
ikke minst når det gjelder stillinger hvor personlig læringsvilje, holdninger og arbeidsinnsats er viktigere faktorer enn formalkompetansen. Det er denne type stillinger vi har flest av i NorgesGruppen.

Samhandling mellom mennesker i og på tvers av verdikjeden er en forutsetning for god arbeidsflyt og godt arbeidsmiljø. NorgesGruppen er opptatt av å skape ryddighet i leder- og arbeidsgiverrollen samt klarhet i ansvar og oppgaver. Muligheter for utvikling og interne karriereveier bidrar til å skape engasjement og motivasjon blant våre medarbeidere.

Hva gjør vi?
Det er de enkelte virksomhetene i NorgesGruppen som har ansvaret for å ivareta og utvikle medarbeiderne gjennom deres «livsløp» – fra rekruttering til avvikling. I dette arbeid inngår målstyring, kulturbygging og mangfoldsledelse. Anerkjennelse for innsats skaper motivasjon og lojalitet. Integrering av mennesker med ulike nasjonaliteter og tilrettelegging av arbeidsplasser for arbeidstrening eller funksjonshemning inngår som en naturlig del av lederrollen.

NorgesGruppen er gjennom sin virksomhet en stor arbeidsgiver med mange arbeidsplasser geografisk spredt over hele landet. Butikkene ansetter mange tusen nye medarbeidere hvert år. Det er lagt til rette for systematiske prosesser for rekruttering og ansettelse for å sikre ivaretakelse av formalitetskrav og arbeidsvilkår. Mange unge medarbeidere har sitt første møte med arbeidslivet gjennom ansettelse i en av våre butikker, gjerne på deltid i kombinasjonen med skole eller studier. Våre butikkledere har derfor et særskilt ansvar for å gi veiledning og trygghet for den enkelte og for de aller yngste, også dennes foresatte.

Hva har vi fått til?
NorgesGruppen har skapt mange arbeidsplasser, og selskapets utvikling har åpnet opp for et mangfold av muligheter for våre ansatte. Mange har opplevd personlig utvikling eller karriere basert på erfaring og dyktighet som muliggjøres i en dynamisk verdikjede som vår.

Flertallet har valgt vårt mangfold av yrkesveier (lager, transport, produksjon, butikk, servicefunksjoner etc.) mer eller mindre bevisst og blitt hos oss i lang tid. En stor andel av våre operative teamledere og mellomledere er medarbeidere som har gått gradene og gjort yrkeskarriere. Interne utviklings- og opplæringsprogrammer støtter dette mulighetsrommet. Mange av våre medarbeidere med høyere utdannelse og fagkompetanse har gjerne hatt en kortere arbeidsperiode hos oss under studietiden. At dette har satt positive spor og etterlatt et ønske om å komme tilbake når interessante jobbmuligheter utlyses, bekrefter at vi vurderes som en attraktiv arbeidsgiver og et selskap for fremtiden.

NorgesGruppen