Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

En ansvarlig verdikjede

Forbrukere og kunder forventer stadig mer informasjon om produktenes innhold, hvordan de er produsert, og hvilken innvirkning dette har på mennesker, dyr og miljø.

Trygge produkter og effektiv beredskap

  • Gjennom oppfølging av leverandører og produkter
  • Ved forsvarlig lagring og distribusjon
  • Ved håndtering av produkter i utsalgssted

Produktene vi selger, skal møte kundenes forventninger til kvalitet, og vi skal sikre at de er riktig produsert, merket og håndtert gjennom hele verdikjeden. NorgesGruppen er del av en global og kompleks verdikjede. Vi vurderer leverandører og produkter for risiko og sikrer forsvarlig lagring, distribusjon og håndtering av produktene. Hvis feil likevel skulle skje, har vi et døgnbemannet system for å håndtere dem.


Bærekraftige produkter

  • Gjennom oppfølging av og sporbarhet i verdikjeden
  • Kontroll på miljø og arbeidstakerrettigheter


Bak hvert produkt vi selger, er historier om mennesker, ressurser, miljø og etikk.
NorgesGruppen handler med godt over 1000 leverandører fordelt på mer enn 100 land. Med dette følger også et ansvar for å ta vare på mennesker, miljø og
dyr i verdikjedene. Vi har god kunnskap om råvareutfordringer og risiko i de landene vi handler med, og målet vårt er at sosiale og miljømessige hensyn skal gjennomsyre alle beslutninger vi tar.

Les mer i bærekraftsrapporten.

NorgesGruppen