Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Et levende Norge

Vi vil fremme norsk mat og bidra til levende lokalsamfunn.

Nærbutikken, lokale arbeidsplasser og produksjon av lokalmat er viktig for levende lokalsamfunn i Norge. NorgesGruppen har butikker i nær 90 prosent av landets kommuner, og vi står for halvparten av butikkene i landets minste kommuner. Mange eies og drives av lokale kjøpmenn. Vi har et landsdekkende distribusjonsapparat og driver fraktutjevning for å redusere de store forskjellene i transportkostnader mellom ulike deler av landet. Det er svært viktig for å sikre konkurranseevne og lønnsomheten til de minste butikkene. Vi har satset målrettet på innkjøp og omsetning av lokalmat siden 2005 og har mål om å være best på lokalmat blant dagligvarekjedene. Vi har en høy årlig vekst i antall produkter, leverandører og omsetning ut av butikkene våre. Vi er den største kunden til norsk landbruk og er en viktig aktør i den norske verdikjeden for mat. Vi vil bidra til å øke produksjon og omsetning av norske landbruksvarer, spesielt innen varegrupper som frukt og grønt og storfe, der etterspørselen i mange tilfeller er større enn tilbudet.

Resultater
MENY blir oppfattet som den klart beste kjeden på lokalmat av forbrukerne og
har gjort lokalmat til en selvsagt del av sesongtilbudene året rundt. Kiwi fortsatte
satsingen på regionale håndverksøl og oppnådde en vekst på 25 prosent i denne varegruppen fra 2015 til 2016. Joker og Turistforeningen lanserte tv-programmet «Naturopplevelser for livet», som blant annet løfter frem lokalmat. NorgesGruppen arrangerte også lokalmatseminar under Matstreif, og vi bidro til lanseringen av bransjeportalen lokalmat.no, som er et kvalitetssikringsverktøy for lokalmatprodusenter. Utviklingen var positiv for norske frukt og grøntprodusenter gjennom 2016. Norske varer øker i popularitet og utgjør en stadig større andel av løk, gulrot, tomater og poteter som selges i våre butikker. I 2016 solgte vi med stor suksess norske agurker og tomater gjennom hele året. Tett samarbeid i hele verdikjeden gjorde også at vi kunne selge fersk norsk ribbe helt frem til jul 2016, noe som ikke har vært en selvfølge før. 

Veien videre
Spar styrker satsingen på lokalmat i 2017, med fokusering på vareutvalg og presentasjon i butikk og konsepter. I ASKO vil en egen markedskoordinator for lokalmat følge opp kundene og jobbe med ulike tiltak for å øke omsetningen av lokalmat i serveringsbransjen. Etterspørselen etter norsk frukt er større enn tilbudet, og NorgesGruppen vil i 2017 jobbe videre for å øke fruktproduksjonen. Parallelt finansierer Gro-fondet tiltak for å øke forbruk og omsetningsverdi av norsk frukt og grønt. Vi er også en pådriver for å bøte på underskuddet av norsk storfe som
har oppstått de siste årene. Bedre samarbeid mellom produsenter, myndigheter og
dagligvarebransjen har gjort at produksjonen ser lovende ut i 2017. Helsemessig
arbeides det også for å redusere andelen mettet fett i storfe, et arbeid som er i
oppstartsfasen.

Mer informasjon finnes i bærekraftsrapporten.

NorgesGruppen