Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Et sunnere Norge

Vi vil selge mer av det gode, mindre av det usunne.

Mål og resultater 2017

NorgesGruppens butikker selger omkring 40 prosent av alle matvarer som spises i Norge. Det gir store muligheter – og innebærer et stort ansvar. Det norske kostholdet har utviklet seg til det bedre, men fortsatt er det svært mange som ikke følger kostholdsrådene, og folkehelsen i Norge er preget av store sosiale forskjeller.

NorgesGruppen vil bidra til at flere følger myndighetenes kostholdsråd og satser langs tre akser: 1) Mer av det gode. 2) Mindre av det usunne. 3) Balanse og valgmuligheter. I praktiske termer betyr det mer grønnsaker, frukt, bær, fisk og grovt korn, mindre salt, sukker og mettet fett og flere sunne valgmuligheter.

Her får du svarene på hva salt gjør med kroppen din, og ti tips til hvordan du kan spise mindre av det.

Resultater
2016 var preget av store og tydelige kampanjer for frukt og grønt. Menys sunnhetsbonus og Kiwi Pluss var blant tiltakene som skapte tøff priskonkurranse og bidro til 3,6 prosent vekst i frukt og grønt for NorgesGruppen. Selv om det er noe bak målsettingen for året, ser vi at kjedenes vilje til å investere for å øke salget av frukt og grønt gir resultater. Frukt og grønt har fått mer og bedre plass og er vanligvis plassert først i butikken. God kommunikasjon gjennom sosiale medier, apper, kundeaviser og mediekampanjer er andre verktøy vi ser fungerer.

Fiskesalget utviklet seg ikke like positivt. NorgesGruppen solgte mer fisk enn før i et marked som totalt sett gikk tilbake, men vi nådde ikke målet for økt fiskesalg.
Salget i våre butikker økte for bearbeidet fisk, holdt seg stabilt for frossen fisk og falt for fersk fisk. Vi tror det er nødvendig med produktutvikling og nye konsepter for å få fart på fiskesalget igjen. Spesielt må vi nå yngre forbrukere, noe vi også forsøker med det nye konseptet Poke, som er en sunn, trendy og rimelig måltidsløsning for unge på farten.

Høsten 2016 endret vi sortimentet av ferske småvarer slik at 40 prosent av småvarene nå er grove eller ekstra grove. Vi fortsatte arbeidet med å kutte salt og sukker gjennom 2016. Dette er et arbeid våre leverandører er opptatt av, og Unil jobber kontinuerlig med å forbedre våre egne merkevarer. Vi jobber systematisk med varegrupper som har høyt innhold av salt, sukker og mettet fett, og finner måter å fjerne eller redusere disse ingrediensene på, uten å forringe produktene. Gjennom egne initiativ og Saltpartnerskapet har vi fjernet betydelige mengder salt fra det norske kostholdet. Arbeidet med å kutte sukker er i startfasen og retter seg i første omgang mot egne merkevarer innen drikke.

Veien videre
I 2017 forsterker vi innsatsen for å få flere til å velge sunnere og gjøre det enklere å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett. Tiltakene vi vil arbeide spesielt med, er:

Sortiment: Forbedre og utvide sortimentet av sunne produkter, med våre egne merkevarer som pådriver
Kundemøtet: Rette oppmerksomheten mot sunnhet i butikk, markedsføring og prising
Kommunikasjon: Bevisstgjøring om sunnere kosthold og vårt arbeid
Tilrettelegging og samarbeid: Styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom datafangst, forskning, sponsing og allianser.

I bærekraftsrapporten finner du mer informasjon.

NorgesGruppen