Søk om støtte fra NorgesGruppen

Har du et prosjekt som vil gi økt bærekraft i den norske verdikjeden for mat og drikke? Da kan du søke om støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE. Neste søknadsrunde gjennomføres i 2023. 

HANDLE, NorgesGruppens bærekraftsfond, støtter prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig. Har du et relevant prosjekt eller idé, oppfordrer vi deg til å søke om midler fra HANDLE.

Invitasjonen går til hele den norske verdikjeden for mat: Produsenter, gründere, interesseorganisasjoner, kunnskapsinstitusjoner og alle andre som jobber med sunnere og grønnere produkter og produksjon.

Verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, og alle har et ansvar for å bidra til gode løsninger. Hvert enkelt selskap kan gjøre mye alene, men gjennom mer samarbeid i den norske verdikjeden for mat, vil nødvendige omstillinger – for eksempel mot en grønnere produksjon – skje raskere.

NorgesGruppen deler derfor ut 100 millioner kroner frem mot 2025 til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. Midlene som er satt av til Handle kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter. 

Se mer informasjon om fondet her, og kontakt oss gjerne hvis du har innspill eller spørsmål.