Bærekraftsfond på 100 millioner kroner

Verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, og alle har et ansvar for å bidra til gode løsninger.

Hvert enkelt selskap kan gjøre mye alene, men gjennom mer samarbeid i den norske verdikjeden for mat, vil nødvendige omstillinger – for eksempel mot en grønnere produksjon - skje raskere.

NorgesGruppen vil derfor investere 100 millioner kroner frem mot 2025 gjennom bærekraftsfondet Handle. Midlene skal gå til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. Midlene som er satt av til Handle kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter. 

Se mer informasjon om fondet her, og kontakt oss gjerne hvis du har innspill eller spørsmål.

Søk om midler nå

Vi oppfordrer produsenter, leverandører og andre i den norske verdikjeden for mat, som kan samarbeide med NorgesGruppen, til å søke om midler. Fristen for første søknadsrunde var 15. november 2021. Neste søknadsrunde er 1. november 2022. 

 

HANDLES første tildelinger

I løpet av første søknadsrunde mottok HANDLE hele 68 søknader. Ut fra søknadene ble det valgt ut åtte prosjekter som får støtte. Blant disse er sirkulære klimatomater, utvikling av plantebaserte produkter og luftebalkonger for griser.

- Den store pågangen viser at det jobbes godt med områder som miljø, helse og mennesker i norsk matproduksjon. Fondet har fått til sammen 68 gode og relevante søknader fra store og små aktører. Blant disse er både potensielle og eksisterende samarbeidspartnere, i tillegg til gründere, interesse-organisasjoner og kunnskapsinstitusjoner. Prosjektene det er søkt om støtte til, er alt fra sirkulær ressursbruk og bedre dyrevelferd, til lavere klimautslipp i produksjon og produktutvikling, og flere plantebaserte produkter, sa Signe Bunkholt Sæter, direktør for bærekraft i NorgesGruppen, i forbindelse med offentliggjøringen.

Les mer om HANDLES første tildelinger her.