Søk om støtte fra NorgesGruppen

Har du et prosjekt som vil gi økt bærekraft i den norske verdikjeden for mat og drikke? Nå kan du søke om støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

HANDLE, NorgesGruppens bærekraftsfond, støtter prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig. Har du et relevant prosjekt eller idé, oppfordrer vi deg til å søke om midler fra HANDLE.

Ny søknadsrunde er åpnet, frist for innsendelse er 1. november, 2024.

Invitasjonen går til hele den norske verdikjeden for mat: Produsenter, gründere, interesseorganisasjoner, kunnskapsinstitusjoner og alle andre som jobber med sunnere og grønnere produkter og produksjon.

Verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, og alle har et ansvar for å bidra til gode løsninger. Hvert enkelt selskap kan gjøre mye alene, men gjennom mer samarbeid i den norske verdikjeden for mat, vil nødvendige omstillinger – for eksempel mot en grønnere produksjon – skje raskere.

NorgesGruppen deler derfor ut 100 millioner kroner frem mot 2025 til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. Midlene som er satt av til HANDLE kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter. 

Se mer informasjon om fondet her, og kontakt oss gjerne hvis du har innspill eller spørsmål.