Tildelingsutvalget

Det er tildelingsutvalget som har det overordnede ansvaret for utlysning av søknader, og for tildeling av midler til prosjekter.

 

Tildelingsutvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder, samt fatter beslutning om tildeling av midler. Medlemmene av tildelingsutvalget plikter å følge NorgesGruppens etiske retningslinjer. NorgesGruppens etiske retningslinjer gjelder også for medlemmer av faglig gruppe og administrativ ressurs.

Per oktober 2023 består tildelingsutvalget av følgende representanter:

  • Mette Lier, konserndirektør økonomi og finans
  • Øyvind Andersen, konserndirektør kategori
  • Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
  • Ole Fjeldheim, administrerende direktør Kjøpmannshuset
  • Espen Gjerde. administrerende direktør Joh. Johannson Kaffe 
  • Liv Monica Stubholt, partner Selmer (ekstern)

Kontaktperson for fondet: 

  • Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør, kontaktinfo her.

 

Faglig gruppe

Fondet har en faglig gruppe som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftsområder. Faglig gruppe består av en bredde av samlet bærekraftskompetanse internt i NorgesGruppen, i tillegg til eksterne ressurser med bred kompetanse på bærekraft.