Lærlinger og arbeidstrening

Lærlinger og arbeidstrening

NorgesGruppen sysselsetter over 45 000 personer. Som en av Norges største arbeidsgivere ønsker vi å gi mennesker som står utenfor arbeidslivet mulighet til å ta del i et arbeidsfellesskap og få jobberfaring. Derfor har NorgesGruppen et mål om å øke antallet løpende lærlingekontrakter, og antallet arbeidspraksisplasser.

 

Tilgang på lærlingplasser hos relevante bedrifter er en utfordring i det norske arbeidslivet. I NorgesGruppen har vi etablert flere gode lærlingeprogram innen våre ulike forretningsområder, og i dag har vi rundt 600 løpende lærlingeplasser i de ulike selskapene. De aller fleste er plassert i detalj, etterfulgt av engros. Dette gjør oss til en av Norges største private lærlingebedrifter.

I NorgesGruppen tenker vi på lærlingeordningen som en vinn-vinn for alle involverte. Når vi som selskap tar inn lærlinger, bidrar vi på den ene side til at ungdommer får fullført utdanningen sin. I tillegg til samfunnsnytten dette representerer, får på den annen side våre lærlingebedrifter motiverte medarbeidere som kan gi et friskt blikk på virksomheten de er blitt en del av.

Intern promotering og gode kvalifiseringsprosesser er viktige i arbeidet med å skape lærlingeplasser. Innsatsen er spesielt konsentrert om detaljområdet, med både egeneide og kjøpmannseide butikker, og integreringsperspektivet står sentralt. Vi har fokus på kvalitet, oppfølging og gode lærlingesamlinger, og samarbeider med ulike opplæringskontorer. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å rekruttere lærlingebedrifter, motivere ledere, informere skoler og delta på yrkesmesser.

MENY, KIWI og yrkesfaglig opplæring

MENY jobber aktivt for å få ungdom til å velge matfag, og med å tiltrekke seg unge som brenner for matfagene til lærlingplassene. I løpet av de siste årene har MENY utdannet hundrevis av lærlinger. 

  • Les mer om dette her.

KIWI har etablert KIWIskolen for å kunne være en del av løsningen på utfordringen med frafallet på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole. På KIWIskolen skreddersys kursene slik at deltagerne gjennomgår tilpasset teori, og praktiserer læringen i butikken de er utplassert i. 

  • Les mer om dette her.

Arbeidstrening

NorgesGruppen tilbyr også arbeidstrening. Som en av Norges største arbeidsgivere, ønsker vi å gi jobberfaring og arbeidsfellesskap til de som står utenfor arbeidslivet. Vårt mål for 2025 er å tilby 1 300 løpende arbeidstreningsplasser. I 2022 hadde vi 712 slike plasser. Vi planlegger å styrke kontakten med bedrifter som tilbyr arbeidstreningsplasser, og å jobbe videre med onboarding slik at alle unge medarbeidere, og særlig lærlinger og medarbeidere på arbeidstrening, får en god start i arbeidslivet.

Ved å tilby gode arbeidstreningsplasser hvor man trives og utvikler seg, håper vi å integrere flere inn fra utenforskapet til fellesskapet. De gode historiene finner vi innen alle forretningsområdene i NorgesGruppen. Noen av disse kan du lese om her.

Hvorfor er det viktig med lærlinger?

"Vi lever av gode kundemøter hver dag, og er avhengig av flinke ansatte. Det å tilby lærlingplass er relevant for å drive god butikk, og en viktig del av samfunnsrollen vår. Vi har nok av eksempler på folk som ikke har trivdes i det tradisjonelle skolesystemet, men som i dag har en strålende yrkeskarriere hos oss. Vi har over 500 lærlinger i vårt system, og ønsker å gi enda flere en god start på yrkeslivet."

– Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen

"Det er viktig at det finnes gode arbeidsplasser med gode læreforhold i handelsnæringen. Å ta en fagutdanning innen det arbeidet du har er med på å høyne statusen for fagarbeideren. Sannsynligheten er stor for at du blir i bransjen etter å ha fått et fagbrev, og at du synes det er givende og gøy å jobbe i butikk."

– Trine Lise Sundnes, leder LOs internasjonale avdeling

"Arbeidsplasser som tar inn lærlinger, bidrar til at ungdommer får fullført utdanningen sin. Belønningen er friske øyne, fersk kunnskap og motivert og kompetent arbeidskraft når lærlingtiden er over."

– Ingvill Størksen, bransjedirektør Virke dagligvare


Sitatene er fra mai 2019