Samarbeidspartnere

NorgesGruppen har høye ambisjoner for vårt bærekraftarbeid, men vi når dem ikke alene. Helt i tråd med en av våre kjerneverdier – å være samarbeidsorientert – jobber vi derfor med både verdikjeden (produsenter, leverandører og kjøpmenn) og ulike organisasjoner for at vi sammen kan nå våre ambisjoner.

Vår aller viktigste samarbeidspartner er kunden, derfor gjennomfører vi regelmessig en undersøkelse for å se hva kundene synes er de viktigste bærekraftområdene. Miljørelaterte utfordringer, som å kaste mindre mat og å redusere og erstatte unødvendig emballasje på produktene vi selger, kommer høyt opp på listen. Bærekraftig ressursbruk, som bærekraftig fiske og god dyrevelferd, er andre områder kundene er opptatt av.

Disse områdene er derfor blant fokusområdene for vårt bærekraftarbeid. Gjennom samarbeid med hele verdikjeden – produsenter, leverandører og kjøpmenn – organisasjoner og andre partnere søker vi å finne løsninger som skal gjøre vår virksomhet stadig mer bærekraftig, både på disse og andre områder.

Eksempel på samarbeid: GreeNudge

Hvis ditt første møte i butikken er en bugnende frukt- og grøntavdeling øker sjansen for at du handler mer grønt. Og den nøkkelhullmerkede pølsen får bedre odds hvis den ligger side om side og til samme pris som den mindre sunne pølsen. I samarbeid med NorgesGruppen har organisasjonen GreeNudge forsket på hvordan plassering og pris kan være helsefremmende virkemidler i dagligvarebutikken.

– Varenes plassering og pris er sterke virkemidler, som dagligvarehandelen aktivt kan ta i bruk for å nå ut til dem med usunt kosthold i befolkningen. Hvordan matvarene er plassert i butikken er et svært effektivt virkemiddel. Vi kjøper ofte det vi ser først. Vi kan dermed påvirke til sunnere matvalg gjennom en endring i omgivelsene i dagligvarebutikken. Effekten plasseringen har ser vi både ut fra hvor produktene er plassert i butikken, og hvordan de er plassert i forhold til hverandre, sier Samira Lekhal, grunnlegger og prosjektleder i GreeNudge, ph.d. og overlege.

Her kan du lese mer om noen av våre strategiske samarbeid.