Slik jobber vi for å holde matvareprisene nede

Slik jobber vi for å holde matvareprisene nede

Vi gjør det vi kan for å holde matprisene så lave som mulig gjennom forhandlinger og ved å konkurrere tøft på pris i markedet gjennom hele året.

 

NorgesGruppens kjeder skal alltid være konkurransedyktige på pris. Det har betydning for husholdningenes økonomi og er samtidig avgjørende for kundenes valg av butikk og vår lønnsomhet i et konkurransepreget marked.

Samtidig vil NorgesGruppen bidra til å opprettholde bredde i sortimentet og tilby kundene varer av annen kvalitet og større verdi, til høyere pris. Matvareprisene svinger mye fra måned til måned. Derfor er det viktig å se på prisutviklingen av at og drikkevarer over tid.

NorgesGruppens forbrukerundersøkelser viser at pris, vareutvalg og beliggenhet er de tre viktigste faktorene når dagligvarekunder skal bestemme hvor innkjøpet gjøres.

Dette påvirker prisutviklingen