Vi skal tilby den beste  handleopplevelsen i alle kundeflater

Vi skal tilby den beste handleopplevelsen i alle kundeflater

Å forsyne Norge med mat er en samfunnskritisk oppgave. Vi har løst vår del av den oppgaven takket være et robust distribusjonsnettverk og godt samarbeid i hele verdikjeden for mat.

Vi ser tilbake på to helt uvanlige år. Store deler av omsetningen fra grensehandel og serveringsbransjen ble flyttet til dagligvare, og vi har prioritert betydelige ressurser på å
ivareta vårt samfunnsoppdrag om å forsyne hele landet med mat på en trygg og god måte. Det opplever jeg at vi har levert på. En stor takk til alle våre samarbeidspartnere og dyktige matprodusenter!

Rekordvolumer og krevende vareforsyning
18 prosent vekst og 14 mrd. kroner mer i omsetning siden 2019 for egeneid og kjøpmannseid virksomhet betyr mange flere varer ut og inn av butikkhyllene hvert
døgn. Tilpasninger i alle ledd i forretningsmodellen vår har vært nødvendig, alt fra
produksjon til distribusjonen, til butikk og netthandel. Alle ledd i verdikjeden har
vist endringsvilje for å levere på kundenes behov og ønsker. Jeg er imponert over
hva alle våre medarbeidere har fått til og måten jobben er utført på. I den krevende
tiden vi har lagt bak oss er det ekstra hyggelig å se at ansatte melder om stor
motivasjon, stolthet og trivsel på arbeidsplassen sin.

Fått øynene opp for utvalg
Stort sortiment og godt utvalg gjorde MENY til vekstvinnere i 2021.MENY har vokst 19
prosent organisk i løpet av to år. Veksten utløste et stort behov for flere dyktige medarbeidere, og kollegaer fra andre bransjer er blitt tatt imot med åpne armer. Flere har
gjort et permanent karrierebytte. Matinteressen er økende, flere kunder lager
måltider fra bunnen og ønsker gode råvarer de finner på MENY. I tillegg holder etterspørselen etter netthandel og hjemlevering seg på et høyt nivå, og MENY Nettbutikk
har økt leveringskapasiteten og forbedret brukeropplevelsen. Det har bidratt til
å gi en vekst på 29 prosent siste år og omsetningsrekord på 940 millioner kroner
i 2021.

KIWI gjorde hverdagen billigere
KIWI reduserte prisen på over 800 varer i året som gikk, og har klart å beholde en
del av den «lånte» omsetningen fra periodene med restriksjoner i samfunnet. KIWI
skal være Norges billigste kjede, og presset priser gjennom hele 2021. KIWI kjørte blant
annet en stor kampanje på bleier i 2021, samt kuttet prisen på sukkerfri brus. I 2022
er målet å åpne 20 helt nye KIWI-butikker, til glede for kunder over hele landet.
Gjennom pandemien har vi investert i betydelige priskutt til kundene. Lave matvarepriser vil alltid kundene forvente av oss, og det skal vi fortsette å levere på. Mens prisene på varer og tjenester i samfunnet steg med over 5 prosent i 2021, falt matvareprisene med 2 prosent. Priskuttene til KIWI bidro til dette.

Pandemien har rammet ulikt
Pandemien har rammet svært ulikt avhengig av geografi og lokasjoner. At nordmenn flest
valgte å feriere i Norge også i 2021 ga stor omsetningsøkning for flere SPAR- og Joker-butikker, samt for Deli de Luca-butikker langs vei. For butikkene på trafikk-knutepunkter og i bykjernene har pandemien gitt betydelige utfordringer som følge av redusert reisevirksomhet og økt bruk av hjemmekontor. Med fokus på kundebehov, god håndtering av smittevern og evne til raske omstillinger, har kjedekonseptene sammen med franchisetakere og kjøpmenn klart å skape gode handleopplevelser tross krevende rammebetingelser. ASKO Servering har dempet presset for kundene sine ved å gi betalingsutsettelser og kredittutvidelser samt lagt til rette for nye inntekter.

Mer norsk mat
Utvalg og matglede er kundebehov som vi tror vil fortsette å være høyt verdsatt fremover. MENY opplever at pandemien har ført til at mange forbrukere i større grad foretrekker utvalg og norskprodusert mat. I 2021 igangsatte NorgesGruppen flere tiltak for å øke norskandelen innenfor varer med høy etterspørsel, deriblant jordbærproduksjon og matkorn.

Digitalt løft og automatisering
Digitalisering og store investeringer i ny teknologi gjør oss enda mer effektive og
robuste innen vareforsyning. Alle våre butikker har oppgradert teknisk infrastruktur for å sikre gode handleopplevelser for kundene våre og enkel drift for kjøpmennene våre. Det nye kaffebrenneriet, ASKO Oslofjord og automasjon innen vareplukking er andre eksempler som øker vår produktivitet og vareflyt.

Les flere kommentarer i års- og bærekraftsrapporten

Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter