Rapporter

Rapporter

I vårt rapportarkiv finner du våre års- og bærekraftsrapporter.

Klikk her for å lese halvårsrapporten for 1. halvår 2023.

NorgesGruppen ASA har obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs. I henhold til obligasjonsreglene offentliggjøres delårsrapport for 1. halvår. 2. halvår er inkludert i Års- og bærekraftsrapport, som offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Se finansiell kalender for nærmere informasjon om datoer for offentliggjøring.

Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger publisert av International Accounting Standards Board (IASB) og fastsatt av EU.

Rapportarkiv

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Eldre