NorgesGruppen ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv for alle, både egne ansatte og ansatte i leverandørkjeden vi samarbeider med. Vi tilbyr blant annet lærlingeprogrammer og arbeidstreningsplasser. Vi følger opp arbeidsforhold hos våre leverandører, og bidrar til lokale arbeidsplasser i hele landet blant annet gjennom vår satsing på lokalmat.

Mennesker

Som en av Norges største private arbeidsgivere, er vi også en stor aktør innen lærlingplasser og arbeidstreningsplasser. Vi har tydelige mål innen likestilling, og vi ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv i hele verdikjeden for mat. Se mål og resultater i tabellen nedenfor.

 

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø.

NorgesGruppen har butikker og lagre over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting i hele landet.

Vi tar stadig nye steg i arbeidet med å sørge for et mangfoldig arbeidsliv i NorgesGruppen. Vi øker antallet lærlinger, og beholder mange. Det er viktig, for vi trenger arbeidskraft i årene som kommer. Vi vil fortsette å jobbe strategisk med rekruttering og opplæring for å sikre mangfoldskompetanse og kjønnsbalanse.

Våre mål og resultater: Mennesker

Lærlinger
Mål 2025
750

Løpende lærlingeplasser i løpet av ett år

Status 2021
625

Det er jobbet godt for å tilrettelegge for læringer i 2021 til tross for en pågående pandemi. En økning på 77 plasser og 14% er en god start i målet mot 38% flere læringer i 2025 i forhold til 2020.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2025
1300

Løpende arbeidstreningsplasser i løpet av ett år

Status 2021
893

Pandemien har gjort økning av antall arbeidstreningsplasser vanskelig. En økning på 100 plasser per år frem til 2025 i normal drift er realistisk å oppnå.

Andel lærlinger i ordinær stilling
Mål 2025
40 %

Status 2021
33,9 %

Høy kvalitet på kompetanseutvikling hos lærlinger har gitt gode resultater.

Kjønnsbalanse i ledende stillinger
Mål 2025
40 %-60 %

Målet gjelder for alle nivåer og virksomhetsområder.

Status 2021
27,1 % kvinner - 72,9 % menn

NorgesGruppen har mange ulike miljøer hvor det historisk har vært en ubalansert kjønnsbalanse. Tiltak igangsettes og utvikles for å dekke uønsket gap.

Kjønnsbalanse blant butikksjefer
Mål 2025
40–60 %

Status 2021
42,3 % kvinner - 57,7 % menn

Butikksjef er en svært sentral og viktig rolle i NorgesGruppen. Det jobbes strukturert og godt med ettervekst og kjønnsbalanse er god og innenfor NorgesGruppens målsatte nivå.

Leverandøroppfølging
Mål 2025
100 %

Oppfølging mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Status 2021
100 %

Alle leverandører følges opp regelmessig. Formålet med denne oppfølgingen er å sikre at våre leverandører har gode systemer for å sikre trygg og bærekraftig mat.

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Utvalgte tema innen området mennesker

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter