NorgesGruppen vil bidra til folkehelsen ved å gjøre det lett å ta sunne valg for de godt over én million nordmenn som hver dag besøker våre butikker. Vi deler målene for norsk folkehelsepolitikk: En befolkning med høy levealder, god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

Sunnere og grønnere handlekurv

Vi jobber for å tilby en sunnere og grønnere handlekurv. Vi skal selge mer frukt, grønt, fisk, sjømat og grove kornprodukter, og samtidig redusere salt, sukker og mettet fett i vårt produktsortiment. Vi skal jobbe mot sosiale helseforskjeller på kosthold, og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk som er bærekraftig over tid.

Verktøykassen vår handler om hva vi selger, hvordan vi selger det og hvem vi samarbeider med. Dette legger føringene for hvordan vi utvikler våre egne merkevarer innen mat og drikke. Vi jobber systematisk med å redusere sukker og salt i hverdagsproduktene. Vi arbeider for å utvide sortimentet på fisk og fiskeprodukter, og tilbyr stadig flere produkter merket med Nøkkelhullet.

Vår rolle som dagligvareaktør gjør at vi kan bidra til å løse utfordringen som livsstils- og kostholdrelaterte sykdommer utgjør for både samfunnet og enkeltpersoner. Derfor har det betydning at vi jobber for å legge til rette for sunne og grønne valg, med de mulighetene som ligger i vår verktøykasse. Vi støtter opp om de norske kostholdsrådene med våre tiltak, samtidig som vi ser at dette er et arbeid som tar tid. 

Våre mål og resultater: Helse

Frukt og grønt
Mål 2025
8 % vekst (1,5 % per år)

Sammenliknbar volumendring i kg

Status 2021
-1,9 %

Negativ volumutvikling for NorgesGruppen totalt i 2021. Nedgangen er mindre enn forventet mot den sterke veksten i fjor. Flere middager er spist utenfor hjemmet igjen og typiske middagsgrønnsaker (som gulrot, løk og kål) ser en negativ utvikling. Bær har fortsatt en positiv vekst, mens salget av frukt er stabilt.

Fisk og sjømat
Mål 2025
8 % vekst (1,5 % per år)

Sammenlignbar volumendring i kg

Status 2021
-1,7 %

På overordnet nivå har fisk og sjømat en negativ utvikling, men vi ser en fortsatt veldig god vekst innen fersk fisk i 2021, til tross for at vi møter sterke tall fra fjoråret. Dypfryst fisk har en nedgang etter en enorm økning i 2020.

Grovt brød
Mål 2025
56 % (vektet snitt)

Andel av total omsetning (volum) innen ferskt brød

Status 2021
54,8 %

Positiv økning i grovhetsgrad til 54,8%, godt på vei mot nytt mål. Andelen grove/ekstra grove brød er 68,8 %. Flere gode tiltak bidrar til dette: Brødserien «Våre groveste», kampanjer på ekstra grove brød hos MENY og SPAR og KIWI priskutt på grove brød. Igjen ser vi betydningen av at sunnhet blir vektlagt i kampanjer.

Nøkkelhull
Mål 2025
22,5 %

Andel av totalomsetning

Status 2021
21,0 %

Positiv utvikling, med en fremgang for nøkkelhulls-andel på 0,2 pp til 21,0 % for NG. KIWI trekker opp snittet med hele 24,6 % nøkkelhullsandel. Nøkkelhullet er viktig, og har en sterk posisjon og høy kjennskap i Norge.

Salt
Mål 2025
- 5 % (-1%/år)

Sammenlignbar volumendring i kg

Status 2021
-2,1 %

Nedgang i salt som hovedsakelig skyldes nedgang i salget av rent salt. Det har også vært godt arbeid med resepter og produkter i tråd med Saltpartnerskapet.

Sukker
Mål 2025
-10 % (-2 %/år)

Sammenliknbar volumendring i kg

Status 2021
-1,1 %

Nedgang i volum for rent sukker bidrar mye til reduksjonen. Fremdeles positiv vridning innen brus. Tøft prispress på sukkerfri brus bidrar mye til dette. Sukkerfriandelen for brus øker fra 58,8 til 62,3 %. Økning i sukkervarer og sjokolade, lavere priser som følge av avgiftsbortfallet bidrar til økt volum.

Mettet fett
Mål 2025
-5 % (-1 %/år)

Sammenlignbar volumendring i kg

Status 2021
-2,5 %

Nedgang i mettet fett i 2021 som er omtrent 1,5 x større enn nedgangen i volum totalt. Positiv vridning til magrere varianter for de fleste områder, spesielt innen meieri, mens sjokolade øker pga avgiftsbortfallet.

Produktberedskap
Mål 2025
100 %

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer

Status 2021
94 %

I 2021 hadde vi 66 røde saker, det er en økning på 21 saker fra 2020. Gjennomføringsgraden har gått tilbake, og det må jobbes bedre med avviksbehandling på hver enkelt sak for å nå målet.

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet
må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

 

Trumf-appen gir innsikt i kosthold

Nå kan NorgesGruppens kunder få innsikt i kostholdet sitt gjennom kostholdsinnsikten i Trumf-appen. Tjenesten trekker data fra kundens Trumf-kjøp og kobler det sammen med næringsinnholdet på varene i handlekurven, basert på innholdet som er oppgitt fra leverandøren. På denne måten får kundene presentert en oversikt over kostholdet sitt basert på kjøp av mat og drikke hos KIWI, MENY, SPAR, Joker, Jacob's, CC Mat og Nærbutikken gjennom Trumf-medlemskapet.

Trumf gir ingen råd om kosthold, men henviser til råd og mengdeanbefalinger gitt av Helsedirektoratet. Informasjonen sammenstilles og presenteres for kunden når de velger å aktivere tjenesten, men lagres ikke og benyttes ikke til andre formål.


 I disse rapportene finner du mer relevant informasjon


Denne rapporten
 viser NorgesGruppens arbeid med å redusere sukker har i perioden 2015-2018.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av frukt og grønt har økt i perioden 2012-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av grove brød har økt i perioden 2014-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Rapporten Mulighetsrommet gir en oppsummering av forskning om hvordan dagligvare, restauranter og skoler kan ta i bruk situasjonsbestemte virkemidler til å påvirke forbrukere til å velge sunnere.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter