Forskjellig ståsted, men felles mål

Utvikling

Utvikling

Vi ser tilbake på to helt uvanlige år. Store deler av omsetningen fra grensehandel og serveringsbransjen ble flyttet til dagligvare, og vi har prioritert betydelige ressurser på å ivareta vårt samfunnsoppdrag om å forsyne hele landet med mat på en trygg og god måte. Det opplever jeg at vi har levert på. En stor takk til alle våre samarbeidspartnere og dyktige matprodusenter!

Les mer